Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Phải sợ Trung Quốc như thế nào ?

Xin bắt đầu bằng một câu chuyện hoàn toàn có thực. Một gia đình Châu Phi, hình như ở Guinée,…
16/08/2019

‘Tổ Quốc’, một kết hợp bền vững và trọn vẹn

‘Đoàn kết’ vừa là một khẩu hiệu vừa là một tinh thần và vừa là một hành động (kết hợp)…
06/08/2019

Chung một giấc mơ ?

Làm thế nào để có một giấc mơ Việt Nam chung thay vì mỗi người một giấc mơ riêng ?…
31/07/2019

Tưởng nhớ Nguyễn Thanh Giang

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vừa qua đời sáng nay, 28/07/2019, tại Hà Nội, thọ 83 tuổi. Một trong những…
29/07/2019

Một công tác đã hoàn tất

Lời tòa soạn : Nhân dịp Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang qua đời chúng tôi đăng lại sau đây bài…
29/07/2019

Đảng cộng sản Việt Nam có đối phó được với Trung Quốc không ?

Sự kiện Trung Quốc cho tàu thăm dò địa chất HD8 quấy nhiễu và xâm phạm chủ quyền Việt Nam…
27/07/2019