Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vụ Bãi Tư Chính để lộ lòng tham vô độ của Bắc Kinh

Bãi Tư Chính và nguy cơ ngân sách mất ăn Thường Sơn, VNTB, 17/06/2019 Liên tiếp trong hai năm 2017…
17/08/2019

Tình hình Hồng Kông thu hút sự chú ý của phong trào dân chủ Việt Nam

Hong Kong, Việt Nam và những tiềm ẩn cho phong trào dân chủ Nguyễn Viện, BBC, 17/08/2019 Cả thế giới…
17/08/2019

Bỏ các loại Quỹ ngoài ngân sách - Chống thất thoát & "móc túi" dân

Nghiên cứu để loại bỏ ngay hoặc giữ lại những quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước là đề…
16/08/2019

Hai Nhựt lại bị hăm he…

"Hai Nhựt" là bí danh của ông Lê Thanh Hải, một cựu ủy viên Bộ Chính trị, và là người…
16/08/2019

Lại tưởng tượng ra bản đồ Thủ Thiêm !

UBND Thành phố Hồ Chí Minh lại tưởng tượng ra bản đồ Thủ Thiêm ! Đã xảy ra một vụ…
16/08/2019