Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Những ngày này cách đây 65 năm, Hi quân Hoa Kỳ ln đu đưa hàng trăm ngàn người Vit ri b chế đ cộng sản min Bc đ vào Nam, nhiu người trong s đó v sau này li có cuc di tn ln hai hi năm 1975.

haiquan1

Pháp bt đu dùng tàu và máy bay đ đưa người dân ra đi hôm 5/8/1954 trong chiến dịch mang tên "Sang phía T do", tên tiếng Anh là "Passage to Freedom", 1954 - 1955.

Cuộc di tn nhng người theo phe quc gia, trong đó có nhiều người công giáo, din ra vào tháng 8/1954 sau khi có thỏa thun v các hip đnh đình chiến Đông Dương hôm 20/07/1954. Hip đnh cho Vit Nam Dân ch Cộng hòa và Pháp 300 ngày đ rút quân v sau vĩ tuyến 17 tương ng v miền Bắc và miền Nam nơi có Quc gia Vit Nam thuc Liên hip Pháp. Người dân hai phía được t do di chuyn ti nơi h mun.

Pháp và Quốc gia Vit Nam đ ngh Hoa Kỳ giúp di tn người dân vào nam. Pháp bt đu dùng tàu và máy bay đ đưa người dân ra đi hôm 5/8/1954 trong chiến dịch mang tên "Sang phía T do", tên tiếng Anh là "Passage to Freedom".

Hải quân Hoa Kỳ dưới quyn Đ đc Lorenzo Sabin tham gia chiến dch t ngày 7/8 và c th