Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

11/02/2019

Một góc khác của Khai ấn đền Trần

Mặc Lâm

Trong những năm gn đây, nhng ngày sau Tết, tnh Nam Đnh li rn ràng chun b cho mt l hi rt ln gi là Khai n đn Trn. Mi ln din ra l hi thu hút vài chc ngàn người dân đa phương ln người nơi xa đến nhm mc đích xin được mt du n đu năm để con đường tài lc m ra trong đó vic thăng quan tiến chc là mc đích ct lõi.

dentran1

Cổng chính qun th đn Trn - Nam Đnh. (Hình : Handyhuy)

Người dân trông mong vào con đường làm quan ca con cháu, gia tc là điu bình thường nhưng nhng quan chc nhà nước đang nm trong tay quyn lc cũng chen nhau v xin n là hình ảnh rt phn cm đi vi dân chúng. Người dân có cm giác đang b thành phn này tranh miếng đnh chung, dù cho vng, trong cơn thèm khát quyn lc và tin bc.

Theo "sự tích" do báo chí k li thì "năm 1822, vua Minh Mng qua Ninh Bình có ghé lại đây và cho khc li chiếc n đã b tht lc. n cũ khc là "Trn triu chi bo", n mi khc là "Trn triu đin c" đ nhc li tích cũ. Dưới đó có thêm câu "Tích phúc vô cương". L khai n vào gi Tý ngày rm tháng Giêng (t 11 gi đêm 14 đến 1 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng) là một tp tc văn hóa mang tính nhân văn đ nhà vua tế l Tri, Đt, Tiên t th hin lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông. Và cũng là "tín hiu nhc nh" chm dt ngày Tết, thc s bt tay vào công vic".

Một s tht cũng được báo chí mô t là chiếc n mi y nay cũng đã không còn và người ta t khc li chiếc n mi hơn vào năm 2010 mà li khc không đúng vi ni dung ca chiếc n cũ !

"Tích phúc vô cương" li được hiu tri ra là "Thăng quan tiến chc" thì tht là hài hước. Nếu chiếc n ca đn Trn thc s quan trng và cha đy huyn tích như mt s báo chí loan ti thì không th nào nó b phn ng t gii trí thc và chuyên gia có hiu biết đến n tín. Nhiu người đã chng minh rng chiếc n đn Trn ch được dùng trong việc qun lý đn, tc là mt hot đng hàng năm vào ngày đu làm vic sau nhng ngày ngh tết ca nhng người gi đn. Các t giy vàng được đóng du son chia phát cho người tham gia d bui l, chia v treo ti nhà đ cu phúc, cu may, tránh mi hon nn rủi ro trong năm. Người có nó s được bình an, hnh phúc viên mãn, mt li chúc rt ph