Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

11/02/2019

Một góc khác của Khai ấn đền Trần

Mặc Lâm

Trong những năm gn đây, nhng ngày sau Tết, tnh Nam Đnh li rn ràng chun b cho mt l hi rt ln gi là Khai n đn Trn. Mi ln din ra l hi thu hút vài chc ngàn người dân đa phương ln người nơi xa đến nhm mc đích xin được mt du n đu năm để con đường tài lc m ra trong đó vic thăng quan tiến chc là mc đích ct lõi.

dentran1

Cổng chính qun th đn Trn - Nam Đnh. (Hình : Handyhuy)

Người dân trông mong vào con đường làm quan ca con cháu, gia tc là điu bình thường nhưng nhng quan chc nhà nước đang nm trong tay quyn lc cũng chen nhau v xin n là hình ảnh rt phn cm đi vi dân chúng. Người dân có cm giác đang b thành phn này tranh miếng đnh chung, dù cho vng, trong cơn thèm khát quyn lc và tin bc.

Theo "sự tích" do báo chí k li thì "năm 1822, vua Minh Mng qua Ninh Bình có ghé lại đây và cho khc li chiếc n đã b tht lc. n cũ khc là "Trn triu chi bo", n mi khc là "Trn triu đin c" đ nhc li tích cũ. Dưới đó có thêm câu "Tích phúc vô cương". L khai n vào gi Tý ngày rm tháng Giêng (t 11 gi đêm 14 đến 1 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng) là một tp tc văn hóa mang tính nhân văn đ nhà vua tế l Tri, Đt, Tiên t th hin lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông. Và cũng là "tín hiu nhc nh" chm dt ngày Tết, thc s bt tay vào công vic".

Một s tht cũng được báo chí mô t là chiếc n mi y nay cũng đã không còn và người ta t khc li chiếc n mi hơn vào năm 2010 mà li khc không đúng vi ni dung ca chiếc n cũ !

"Tích phúc vô cương" li được hiu tri ra là "Thăng quan tiến chc" thì tht là hài hước. Nếu chiếc n ca đn Trn thc s quan trng và cha đy huyn tích như mt s báo chí loan ti thì không th nào nó b phn ng t gii trí thc và chuyên gia có hiu biết đến n tín. Nhiu người đã chng minh rng chiếc n đn Trn ch được dùng trong việc qun lý đn, tc là mt hot đng hàng năm vào ngày đu làm vic sau nhng ngày ngh tết ca nhng người gi đn. Các t giy vàng được đóng du son chia phát cho người tham gia d bui l, chia v treo ti nhà đ cu phúc, cu may, tránh mi hon nn rủi ro trong năm. Người có nó s được bình an, hnh phúc viên mãn, mt li chúc rt ph biến trong xã hi Vit Nam t ngàn xưa. Nó hoàn toàn không liên quan gì ti các câu chuyn v các v vua nhà Trn tng ly nơi này làm ch ngh ngơi sau khi thăm viếng và ghi chép công trạng ca các chiến thng quân Nguyên Mông và phát trin lên thành "n đn Trn" có th làm cho người có nó được thăng quan tiến chc, mt ước mun rt tm thường nếu không mun nói là lc hu.

Đền Trn là tên gi chung, bao gm đn Thiên Trường th 14 v vua Trn, được khi dng t thi Hu Lê và đn C Trch th Trn Hưng Đo, được dng t thi Nguyn.

Tỉnh Nam Đnh là nơi có Đn Trn và bây gi nó đương nhiên hưởng lc sau khi nim tin vào n chng ca người dân ln quan chc nhà nước. Chính UBND Thành phố Nam Đnh chu trách nhim t chc hàng năm và năm nay là năm th 8 vi s người tham d đông đo chưa tng thy thì thu nhp ca thành ph đáng đ các nơi khác làm bài hc v tm quan trng ca cách xây dng nim tin căn c trên smuội ca người dân đ ngi yên th li. Báo chí cho biết s li nhun mà thành ph Nam Đnh kiếm được sau khi phát n là t 10 ti 12 t, mt con s không nh cho mt thành ph nh như Nam Đnh.

Theo thông báo của Ban t chc thì năm nay s lc phát cho dân chúng được in ti 500 ngàn bn và do đó s không lo thiếu lc. Mt s khng đnh không làm cho dân bt đi nim tin mù quáng mà trái li cng c thêm quyết tâm kiếm cho được du n cho gia đình mình.

Nguồn cơn nào làm cho h quên hn rng trong 500 ngàn t n y, thánh thn có đ quyn phép đ ban cho người cm nó trong tay được thăng quan tiến chc như nhau, chưa k quan vi chc nào đ đ ban cho mi người t mt anh xe ôm, ti bà bán chè hay mt thiếu nhi bán vé s ? Quan chc dù gì thì cũng phi có ch hoặc có tin bng không thì phi thân thế, người dân làm sao s được chiếc ghế quan quyn ngay c khi cm trong tay t giy vàng không khác tm vàng mã âm ph dành cho người đã chết ?

Dân chúng mù quáng tin vào quyền lc thn thánh ca chiếc n cũng là điu dễ hiu nhưng quan chc, thm chí có người gi chc rt to vn tin vào sc mnh ca chiếc n đôi khi còn hơn người dân thì tht khó hiu. Phi chăng sc mnh ca Đng Cng sn không còn hiu qu khiến cho h "ngã lòng" trước mt sc mnh huyn bí khác, cho dù sức mnh y không có tht nhưng li đy quyến rũ. S quyến rũ không thua nhng ngày đu khi cng sn xut hin ti Vit Nam vi nhng câu thn chú đy sc mnh ca thế gii bên kia, thế gii đi đng, thế gii cng sn, thế gii ca mơ ước không h thật.

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 11/02/2019

Quay lại trang chủ
Read 62 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)