Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

14/02/2019

Ngày Tình nhân năm nay

Phạm Phú Khải

Hôm nay là Valentine’s Day. Có người gi là Ngày Tình nhân. Nghĩa rng là tình yêu gia con người vi nhau. Nghĩa hp là gia hai người vi nhau.

valentine1

Valentine's Day.

Lịch s  của Ngày Tình nhân có nhiu điu thú v và tranh cãi. Điu đáng nói là vào đầu thế k 18, người M đã bt đu trao cho nhau các món quà Valentine làm bng tay, thư tình hay các k vt biu l tình cm. Khi k ngh in n hin hành vào thế k 20, người ta bt đu gi nhau thip in thay vì thư t như trước. Ti M ước đoán khoảng 145 thiệp Valentine gi cho nhau mi năm, s lượng này ch sau s thip Giáng Sinh (bây gi có l s lượng này đã gim hn và thay vào đó là đin tin và đin thư).

Sáng nay tôi đi làm sớm, đến nơi lúc 7 gi 30 sáng. Ngi không lâu thì có bn đng nghip cũng đến. Đu là phái n. Mt người nói ln Chúc mng Ngày Valentine (Happy Valentine’s Day). Tt c, k c tôi, đu lp li li chúc này cho nhau, và cùng cười lên.

Hẳn nhiên sau n cười ca mi người đu có lý do riêng, tâm trng riêng. C bn cô bn đồng nghip đu đã có đi chng. Nhưng tt c đu ly d. Ch có hai người là đã có mt cuc hôn nhân mi, hai người còn li tiếp tc đc thân. Cuc sng đây vn cá nhân và vì thế khá cô đơn, do đó Valentine’s Day không hn là mt ngày vui đi vi mi người.

Theo cơ quan thống kê chính thc của Úc vào năm 2016 thì tui ly d trung bình ca người đàn ông là 45,5 và đàn bà là 42,9. Có 46,9 phn trăm ly d có liên quan đến con cái. Tng cng có 40.202 trẻ con trong các trường hp ly d năm 2016 (dân s Úc khong 25 triu). Tính ra trung bình có 1,8 tr con cho mi trường hp ly d. Thi gian trung bình t lúc cưới nhau đến lúc ly d là 12 năm theo thng kê năm 2016. So vi năm 2006 thì khong thi gian là 12.5 năm. Nghĩa là thi gian sng chung vi nhau trước khi chia tay ngày càng gim bt.

Theo nghiên cứu thì có đến 69 phn trăm các vn đ/xung khc gia các mi quan h không bao giờ biến mt. Nhng vn đ này là kết qu ca bao s khác bit v cá tính, nhu cu đi sng và s mong đi gia các đôi tình nhân. Có nhng vn đ cãi đi cãi li bao nhiêu năm mà vn không gii quyết n tho. Nhưng cũng có nhng vn đ mi. Đã là bạn đi thì chúng ta s vt ln vi các vn đ như thế trong mười, hai chc hay ngay c năm sáu chc năm, mà chưa chc gì gii quyết được, tr phi chia tay. Nếu quyết đnh sng vi nhau trn đi, thì khi đi din vi các vn đ như thế - nhng thói quen tưởng chng như không th ch