Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

09/11/2022

Tại sao sau 47 năm chế độ cai trị ở Việt Nam vẫn chưa thay đổi ?

Từ Thức, Hoàng Bách

+ Hãy nhìn vào các nước Châu Á bên cạnh Việt Nam như : Nam Hàn, Đài Loan, Singapore… Vào thời điểm 30/4/1975, các nước nầy thua Việt Nam Cộng Hòa. Vây mà 47 năm sau Nam Hàn trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ 4 Châu Á và thứ 10 thế giới. GDP là 2.140 tỷ USD, lợi tức đầu người 41 ngàn USD/năm, trong khi lợi tức đầu người của Việt Nam chưa được 3.000 USD.

+ Sở dĩ Việt Nam không có phát triển vì cơ chế lãnh đạo do một đảng độc quyền cai trị, người dân bị trị không phẩn nộ, không dấn thân, không thay đổi tư duy. Phần lớn chỉ tập trung vào cuộc sống từng ngày, cứ nghĩ rằng Nhà nước bây giờ cho ăn nhậu, ăn chơi.. như vậy là đủ rồi. Nhưng con người có những nhu cầu thiêng liêng khác như quyền tự do tư tưởng và bày tỏ ý kiến về chính trị… Tất cả những quyền này đều bị tước đoạt, bị cấm, Việt Nam cũng không có tư do báo chí.

+ Muốn làm cách mạng xã hội, trước nhất phải làm cuộc cách mạng bản thân, tức phải thay đổi Tư Duy. Vậy Tư Duy đó là gì, có dễ thay đổi hay không ?

Kính mời quý thính giả nghe phát biểu của ký giả Từ Thức :

Hoàng Bách nói chuyện với ký giả Từ Thức

Nguồn : Tự Lực Bookstore, 05/11/2022v 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Từ Thức, Hoàng Bách
Read 331 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)