Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

01/06/2023

Huân chương Wilhelm Exner 2023 cho Thục Quyên

VOA tiếng Việt

Giáo sư Nguyn Thc Quyên được trao huân chương Wilhelm Exner 2023

VOA, 01/06/2023

Nhà khoa hc M gc Vit Nguyn Thc Quyên va được trao huân chương Wilhelm Exner năm 2023 do nhng đóng góp quý báu có tác đng trc tiếp đến kinh tế trong tương lai thông qua vic phát trin pin mt tri hu cơ. Bà được xem là người Vit Nam đu tiên được đ c và nhn gii thưởng cao quý có hơn 100 tui đi ca Hip hi Thương mi Áo.

Wilhelm Exner Gala 2023

Giáo sư Nguyn Thc Quyên (th hai, t trái) nhn gii thưởng Wilhelm Exner 2023 ti Áo. Photo : The Wilhelm Exner Foundation

Gii thưởng Exner 2023 tôn vinh các nhà nghiên cu "đã có tác đng trc tiếp đến doanh nghip và ngành thông qua nhng thành tu và đóng góp khoa hc ca h". L trao gii din ra t ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 th đô Vienna ca Áo.

"Tôi rt vui vì thy công trình nghiên cu khoa hc ca nhóm ca mình được hi đng thế gii công nhn, ch không phi ch trong hi đng ca M hay ch trong ngành ca mình na. Trong đ c này người ta đ c v mi ngành mà có th nh hưởng đến kinh tế trong tương lai", Giáo sư Nguyn Thc Quyên chia s vi VOA ngay sau chuyến đi Áo đ nhn gii thưởng.

thucquyen2

L trao gii Wilhelm Exner 2023 Vienna, Áo. Photo : The Wilhelm Exner Foundation.

Giáo sư Nguyn Thc Quyên là Giám đc Trung tâm Polymer và Cht rn Hu cơ (CPOS), tham gia nghiên cu và ging dy ti Khoa Hóa hc và Hóa sinh hc ca Đi hc California, Santa Barbara, Hoa K.

N giáo sư thc hin nghiên cu v các thiết b đin t hu cơ như quang đin, đèn LED và bóng bán dn hiu ng trường. Bà s dng các k thut quang hc, đin và cu trúc đ nghiên cu v các vt liu và thiết b này.

Các nghiên cu ca Giáo sư Thc Quyên tp trung vào vic phát trin pin mt tri hu cơ. Pin mt tri hu cơ khác vi các loi pin mt tri khác ch chúng được làm bng nha và có th d dàng sn xut dưới dng màng mng bng máy in công nghip.

"So vi các mô-đun năng lượng mt tri vô cơ da trên silicon thông thường, pin mt tri hu cơ mang li mt s li thế", trang thông tin ca Qu Wilhelm Exner Medal nêu nhn đnh v nghiên cu khoa hc ca Giáo sư Thc Quyên. "Trong khi các mô-đun năng lượng mt tri thông thường vi vt liu bán dn vô cơ đt được hiu sut cao hơn, thì pin mt tri hu cơ thân thin vi môi trường hơn, ít tn kém hơn và có th được s dng trong nhiu tình hung ng dng".

Theo mt báo cáo gn đây ca B Năng lượng Hoa K, "nhu cu năng lượng ca thế gii được d đoán s tăng hơn gp đôi vào năm 2050 và tăng hơn gp ba vào cui thế k này". Do đó, vic phát trin các ngun năng lượng thay thế hin đang được chính ph, xã hi và cng đng toàn cu công nhn là mt nhu cu cp thiết.

"Tôi thy vui vì thy công sc ca nhng em sinh viên, nhng nhà khoa hc tr làm vic vi mình và nhóm ca mình được công nhn trên thế gii như vy thì rt là vinh d. Nhng người đã được gii thưởng này t năm 1921 thì có rt ít ph n và tôi là người Vit Nam đu tiên nhn được huy chương này", Giáo sư Thc Quyên chia s vi VOA.

Hai nhà khoa hc khác cũng được trao huy chương Exner năm nay là Giáo sư Daniel G. Anderson, ngành k thut hóa hc, thành viên ct lõi ca Vin Khoa hc và K thut Y tế thuc Vin Công ngh Massachusetts MIT, M, vi nghiên cu trong lĩnh vc liu pháp nano và vt liu sinh hc, vt liu thông minh ; và Giáo sư Omar M. Yaghi, thuc Đi hc California Berkeley ca M và giám đc Vin Khoa hc Toàn cu Berkeley vi công trình nghiên cu v khung kim loi-hu cơ (MOF), được xem là vt liu đy ha hn đ lưu tr hydro và carbon dioxide.

thucquyen3

Giáo sư Thc Quyên và m ti l trao gii. Photo : The Wilhelm Exner Foundation.

Qu Wilhelm Exner Medal (Wilhelm Exner Medaillen Stiftung) được Hip hi Thương mi Áo (ÖGV) thành lp vào năm 1921, đt theo tên ca nhà tài tr kinh tế và k thut người Áo. Trong hơn 100 năm qua, 241 nhà khoa hc và nhà phát minh, trong đó có 23 người đot gii Nobel, đã được trao gii thưởng danh giá này.

Giáo sư Nguyn Thc Quyên, sinh ra và ln lên min nam Vit Nam. Bà sang M đnh cư t năm 1991.

Nhà khoa hc n gc Vit nhn bng Tiến sĩ năm 2001 Đi hc California, Los Angeles, sau đó chính thc ging dy và nghiên cu ti Đi hc California, Santa Barbara (UCSB) t hè năm 2004. Giáo sư Thc Quyên va được bu làm thành viên ca Vin Hàn lâm K thut Hoa K (NAE) vào đu năm nay trong nhóm nghiên cu chính v vt liu hc và nhóm nghiên cu v đin năng và năng lượng.

Nguồn : VOA, 01/06/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 183 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)