Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

05/02/2019

Những bài thơ Xuân viết từ nhà tù

Thiện Ý

Sau khi phát hiện Mt Trn Nhân Quyn Vit Nam b công an gài người vào t chc, người viết đã tìm đường vượt biên ra nước ngoài và b bt vì tàu b đâm vào cn cát ngoài ca bin Min Tây (tháng 10/1978). Sau vài tuần b giam mt ngôi đình trên mt cù lao bên kia bến đò ch Vĩnh Long, chúng tôi b tách ra khi nhng người vượt biên cùng chuyến đưa vào khám ln Vĩnh Long.

thotu1

Hình minh họa.

Sau này được biết là vì hin thê ca tôi nghe tin chuyến tàu vượt biên không thoát đã báo tin cho ông Ch tch Mt trn Nhân Quyn Vit Nam Nguyn Đình Phượng giáo khu Bình An. T đó, người "nm vùng" trong t chc biết, nên công an cho người xung Vĩnh Long tách tôi ra khi đám vượt biên, đưa qua nhà tù tnh Vĩnh Long giam mt đêm, sáng sm hôm sau đem tôi v Sài Gòn, đưa thng vào buồng giam tp th s 7 nhà tù s 4 Phan Đăng Lưu gn ch Bà Chiu Gia Đnh.

Buồng giam s 7 là bung giam tp th duy nht nm tn cùng dãy nhà tôn dài có các phòng bit giam ca Khu C2. Dãy nhà này nm song song và cách khong 2 mét sân láng xi măng vi dãy nhà tôn dài phía ngoài với 6 bung giam tp th theo s th t 3, 4, 5 và 6. Sau khi công an dn gii bàn giao cho công an tri giam ti văn phòng đu dãy, tôi được tháo còng s 8, dn ti ca st duy nht ca bung giam s 7. Lúc đó khong 10 gi tối một ngày trong tháng 11/1978, các tù nhân trong phòng đã ng yên hay thc mà phi im lng. Tôi thy mi người nm xếp lp gi đu đuôi như cá hp và nng nc hơi nóng vì đông người. Tôi được Trưởng bung xếp cho mt ch nm góc phòng gn góc làm nơi vệ sinh tập th cho tù nhân.

Buồng giam tp th s 7 rng khong 3 mét, dài 12 mét, nn láng xi măng, vi mt góc làm nơi v sinh tp th góc nhà, ngăn cách vi nn nhà ng cho khong 40 tù nhân bng mt tm bê tông thp. Nơi đây, ch có mt vòi nước, mt nhà cầu h, không che kín. Tôi không gp ai quen biết trước, nay ch còn nh tên hai người vì gn gũi và có nhng k nim khó quên. Mt là giáo sư Cao Xuân Linh, em rut ông Cao Xuân Vỹ, Th lãnh Thanh Niên Cng Hòa và là người thân cn ông c vn Ngô Đình Nhu thời Đ nht Việt Nam Cộng Hòa. Hai là ông Trn Liu, Thượng sĩ binh chng nhy dù Quân lc Việt Nam Cộng Hòa. Sau này được biết giáo sư Cao Xuân Linh đã được gia đình bo lãnh qua Hoa Kỳ, Nam California, chúng tôi có liên lc nói chuyn đin thoi đôi ln và đã mt liên lc từ lâu. Còn Ông Trn Liu sau được biết cũng đoàn t vi gia đình Houston, nhưng đã chết khi tôi chưa có dp gp li, nên ch k li đôi điu lúc chung cho con trai ông hin vn đang sng Houston.

Sau khong hơn mt tun sng bung giam tp th s 7, tôi được chuyn vào bi