Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

14/02/2023

Vườn (thi luận)

Lê Hữu Khóa

Vườn xưa

Vườn xưa có gối mộng

Vườn xưa có thề xa

Vườn xưa có đời ảo

Vườn xưa có người mơ

Vườn tình

Vườn tình dựng nhân ái

Vườn tình xây nhân tâm

Vườn tình tìm nhân nghĩa

Vườn tình hôn nhân hậu

vuon0

Vườn khô

Vườn khô nhân tình cả nhân ái

Vườn khô nhân tâm lẫn nhân từ

Vườn khô nhân đức cả nhân đạo

Vườn khô nhân nghĩa lẫn nhân hậu ?

Vườn diễn

Vườn chối từ diễn tuồng nhân gian

Vườn chối bỏ diễn kịch nhân thế

Vườn chối khước diễn màn nhân sinh

Vườn chối luôn diễn tình nhân loại

vuon1

Vườn văn

Vườn văn có văn thơ thuộc lòng não trạng

Vườn văn có văn chương xuôi dòng não bộ

Vườn văn có văn bản buông thư não lý

Vườn văn có văn nhân tới từ cõi lạ

Vườn luận

Vườn luận có lý luận biết tìm đường

Vườn luận có rõ lập luận biết đường về

Vườn luận có giải luận biết vạch lối

Vườn luận có diễn luận biết chân mây

Le Parc oriental de Maulévrier : le plus grand jardin japonais d Europe

Vườn

Vườn thiền, chờ tuệ

Vườn tuệ, đón định

Vườn định, mời niệm

Vườn niệm, chado kiếp

Vườn len

Vườn len vào phố cho bước vui

Vườn len vào đời cho mắt sáng

Vườn len vào người cho kiếp thức

Vườn len vào tình cho xanh tóc

VƯỜN._thi_luận.pdf

Lê Hữu Khóa

(14/02/2023)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 659 times
More in this category: « Vang (thi luận) Hậu luận »

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)