Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin truyền thông cho hay, sáng ngày 2/7/2019, Công an tnh Khánh Hòa đã khi t, tiến hành khám xét ch và nơi làm vic ca Lut sư nhân quyn Trn Vũ Hi ti Hà Ni, vi cáo buc "trốn thuế". Nhưng cơ quan điu tra li thu gi h sơ liên quan đến Blogger Trương Duy Nht.

Trang Tui Tr Online hôm 2/7 loan tin rng Cơ quan điu tra Công an tnh Khánh Hòa ra quyết đnh khi t v án và khi t b can đi vi v chng lut sư Trn Vũ Hi v hành vi được coi là "giúp sức cho người bán đt trn thuế".

luatsu0

Luật sư Trn Vũ Hi. Photo Facebook Vu Hai Tran

Sau khi đọc bn tin trên, chúng tôi liên tưởng đến thân phn ca các lut sư trong các chế đ xã hội chủ nghĩa thiết lp trên nn tng ch nghĩa cng sn nói chung, chế đ xã hi ch nghĩa Vit Nam nói riêng. T s liên tưởng này, chúng tôi so sánh thân phn ca gii lut sư với thân phn người dân thường trong chế đ hin nay ti Vit Nam, đ thy rng quyn an toàn cá nhân v mt pháp lý cũng như thc tế đu không được bo đm, ch khác nhau đôi chút. Đng thi, thân phn ca lut sư cũng như người dân trong chế đ xã hội chủ nghĩa (duy vật) có khi còn tệ hi hơn nhiu so vi các chế đ đc tài các kiu tng có trong lch s hình thành các chế đ chính tr ca loài người trên nn tng duy thn,duy tâm, như giáo ch chuyên chế, quân ch chuyên chế, đc tài phát-xít, đc tài quân phit…Thật vậy,

1. Thân phận lut sư và người dân thường trong chế đ đc tài toàn tr xã hội chủ nghĩa, quyn an toàn cá nhân v pháp lý cũng như thc tế đu không được bo đm, ch khác nhau đôi chút.

Chẳng hn vi gii lut sư, nhà cm quyn Vit Nam thn trng hơn, chun bị cn thn hơn dân thường v mt pháp lý, cũng như thc tế, mi khi mun trn áp mt lut sư có các hot đng bt li, không phù hp vi chế đ.

Thật vy, đi vi dân thường, nhà cm quyn có th bt b, giam cm, bo hành d dàng, vì nghĩ rng người dân ít am tường lut pháp hay lit ý chí phn kháng, luôn lo s không giám khiếu ni kêu oan do lâu ngày sng b áp chế dưới chế đ "công an tr", nên thường câm lăng chu đng, vi tâm trng an phn, "tránh voi chẳng xu mt nào". Nhưng vi lut sư thì không dễ dàng, nên cn thn trng chu