Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tuần này, khi năm cũ sp qua, năm mi đã cn k, mng xã hi Vit ng tiếp tc là nơi th hin muôn mt ca Tết. Sôi ni nht có l là nhng vn đ liên quan đến tâm linh…

ongba1

Trang trí Tết Nguyên đán - Ảnh minh họa

Giống như mi năm, 23 tháng chp âm lch là thi đim mà nhiu người Vit cúng - tiễn ông Táo về Tri và phóng sinh cá. S khác bit – nếu có – so vi các năm trước, dường như ch nm hai yếu t : Ông Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư đng cộng sản Việt Nam kiêm Ch tch Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam, biu din "phóng sinh" (1) và ti rt nhiều nơi, có rt nhiu nhóm, ngi ch sn trên xung đ dùng vt hoc dùng đin, bt li ngay nhng con cá va được phóng sinh, bt k người phóng sinh có ưng hay không, bt chp hành đng y chng khác gì công khai chà đp lên nim tin ca người khác ngay trước mt h (2).

Cho dù đây là lần đ