Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tháng Ba vừa qua, trong khi c triu hc sinh M đang nóng lòng ch đi kết qu nhn vào đi hc thì dư lun bùng lên xôn xao v vic có nhng cha m giu có, nhng ph huynh có tiếng tăm đã b tin tìm cách chy cht, k c sa hc b, sa bài thi, viết giùm bài lun văn gi cho trường, mo nhn là hc sinh thiu năng, thi giùm SAT và ACT ; hay thi phng thành tích hot đng, tài năng th thao đ cho con em được vào mt s trường danh tiếng ca nước M như Đi hc Yale, Đi hc California UCLA, Đại hc Stanford, Đi hc University of Southern California, Đi hc Georgetown.

daihoc1

Đại hc UC Berkeley min bc California. Hình minh ha. (nh : Bùi Văn Phú)

Mấy chc ph huynh đã b ra t vài trăm nghìn đến c triu đôla đ lo cho con em được nhn vào nhng trường trên, dù trình đ hc vn không xut sc và tài năng ca con em thực s cũng không có.

Cục Điu tra Liên bang Hoa Kỳ FBI sau mt thi gian theo dõi và thu thp chng c, hôm gia tháng Ba đã chuyn h sơ qua cho gii chc thm quyn đ khi t khong 50 người có liên quan đến v vic.

Gây chú ý nhiều nht là n din viên Lori Loughlin của sô truyn hình Full House có nhiu khán gi. Bà đã chi tin cho mt t chc hướng dn xin vào đi hc đ hai cô con gái được nhn vào University of Southern California (USC), mt trường tư danh tiếng gn th đô phim nh Hollywood.

Người nhn tin đ lo lót v này, cũng đang b truy t ra toà, là William Singer, ch công ti tư vn vào đi hc Edge College & Career Network min Nam California.

Vụ vic trên cho thy vic xin vào các đi hc danh tiếng có k h mà nhng công ti tư vn đã tìm cách lách, hoặc làm nhng điu gian di đ đưa sinh viên vào ngôi trường mà ph huynh mong mun.

Đến hôm nay các thí sinh xin vào đi hc M đã nhn được thư vi kết qu, vì cui tháng Ba là thi đim trường báo cho các em biết có được nhn hay không. Các em có một tháng, hn chót là ngày 1/5, đ báo cho trường biết các em s có theo hc hay không.

Nói chung, học sinh gii M, vi bng đim t trường cp ba và đim ca kỳ thi SAT hay ACT tht cao s có nhiu cơ hi đ được nhn. Nhưng đim hc bđiểm thi không phi là tt c.

Xét hồ sơ xin hc, nếu ch da trên bng đim thì s có rt đông hc sinh gc Châu Á được nhn vào các đi hc danh tiếng, vì người Châu Á vi truyn thng coi trng giáo dc nên nhiu ph huynh rt mun có con em hc gii để được vào các trường như Harvard, Yale, Stanford, USC, UC Berkeley, UC Los Angeles.

Đại hc Harvard đang b mt nhóm sinh viên gc Châu Á kin vì không xét đơn nhp hc mt cách công bng, vì h có đim rt cao, cũng có hot đng ngoài trường mà vn b t chối nhn cho hc.

Trong khi đó, liên quan đến v chy ch vào đi hc cũng đang đưa đến nhng v kin tng khác.

Hai sinh viên, có điểm SAT và ACT gn như tuyt ho, hin đang hc ti Đi hc Stanford đã np đơn trước toà, qua mt v kin tp th (class action), đòi bồi thường t các đi hc Stanford, USC, UCLA, University of San Diego, University of Texas at Austin, Wake Forest University, Yale và Georgetown vì cách tuyn chn sinh viên ca các trường này trong nhng năm qua có tính gian di. Theo cáo trạng nộp ti toà, hai sinh viên này, cùng tt c nhng người đã np đơn xin hc, không được công bình tuyn chn và văn bng ca h có th kém giá tr, căn c vào nhng điu tra và truy t trước pháp lut qua v vic mua ch vào đi hc va được đưa ra ánh sáng.

Với s đông đơn xin nhp hc và s được nhn rt ít vào các đi hc tt, điu này th hin danh tiếng ca ca trường và đó cũng là lý do khiến mt s ph huynh đã b tin ra đ chy ch cho con được vào.

Harvard, Yale hay Stanford chỉ nhn chng 5-6% s hc sinh np đơn. Các Đi hc U.C. hàng đu California như Berkeley, Los Angeles s hc sinh được nhn cao hơn, khong 15%.

Về điu kin xin nhp hc, hãy xem qua s liu ca niên hc 2018-19 đã được các trường công b đ có th hiu hơn v th tc tuyn chn sinh viên.

Đại hc USC (University of Southern California) là mt trường tư ni tiếng vi các ngành nhân văn ngh thut, trong khoá mùa thu 2018 đã có 3.401 sinh viên được ghi danh năm đu ban c nhân, trong số 64.352 đơn xin.

50% ở khong gia (t 25% đến 75%) có bng đim cp 3 t 3,7 đến 3,97. Như thế nghĩa là đã có 25% được nhn có đim dưới 3,7 và 25% trên 3,97.

Cùng khoảng 50% gia, s đim SAT cho đc viết là 660 đến 740, cho toán là 690 đến 790. Nếu là đim ACT thì 32 đến 35 cho đc và viết, 28 đến 34 cho toán.

Nếu cng đim SAT chung cho Anh văn và toán là t 1.360 đến 1.510, trên tng s 1.600 và ACT t 30 đến 34 trên tng s 36.

Đại hc Berkeley là mt trường công, ni tiếng v khoa hc k thuật, theo s liu ca niên khoá 2018-19, đã có 13.333 trong s 89.614 hc sinh np đơn được nhn vào.

50% khoảng gia có GPA t 4,16 đến 4,3 ; đim SAT t 660 đến 750 cho Anh văn, 680 đến 790 cho toán và 16 đến 20 cho viết lun văn. Nếu là đim ACT thì tổng cộng cho toán và Anh văn t 30 đến 35.

Nhưng dù có đim cao có nhng em đã không được nhn vào các trường danh tiếng. Vì ngoài kê khai đim, hc sinh còn phi viết bài lun văn nói v nhng thành tích, nhng hot đng, nhng khó khăn cuc đi và nhng đam mê, ước vng trong tương lai.

Nhân viên xét đơn không ch nhìn vào bng đim, mà nhìn mt hc sinh mt cách toàn din.

Khi vụ mua ch đi hc được đem ra công lun, Ch tch Vin Đi hc California Janet Napolitano trong mt dp gp g vi truyn thông có nói là hệ thng Đi hc U.C. không có nhn đc bit con em nhng gia đình đã đóng góp nhiu tài chánh cho trường, như bên các trường tư. Tuy nhiên, bà nói nhà trường cũng dành 2% đ nhn các sinh viên hi đ điu kin ti thiu v hc vn mà có nhng tài năng nổi bt v th thao, âm nhc hay kch ngh.

Nhìn vào cách chọn la sinh viên, Đi hc California còn mun nâng đ nhng gia đình nghèo, nhng em có b m chưa bao gi vào đi hc và nhng sc dân có ít sinh viên trong trường. T mt vùng quê ho lánh, căn cứ theo bưu cc, trước nay ít có hc sinh được nhn vào Đi hc Berkeley hay UCLA ; hay t mt trường cp 3 mà nhiu năm qua không có em nào được chn vào đi hc danh tiếng thì mt hc sinh t đó dù không tht xut sc nhưng cũng có cơ hi được nhn cao hơn mt em t nhng trường trước nay được biết đến có nhiu hc sinh con nhà giu, hc gii.

Như câu chuyn đã được mt n sinh viên gc Mexico k li qua bài viết trên báo The Daily Californian ca Đi hc Berkeley hôm 15/3/2019.

Bố m ca Marbrisa Flores đã vượt muôn vàn khó khăn đ đến được Hoa Kỳ, sng trong khu nghèo vùng trung nam Los Angeles, nơi đa s cư dân là người da đen và gc Latin làm ngh tay chân hay lt vt.

Một hôm người cha ca cô đt ngt qua đi. Ni bun mt cha ph kín đi cô nên có lúc cô muốn b hc, mun t sát. Nhưng khi biết được cha là người cũng đã c