Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tháng Ba vừa qua, trong khi c triu hc sinh M đang nóng lòng ch đi kết qu nhn vào đi hc thì dư lun bùng lên xôn xao v vic có nhng cha m giu có, nhng ph huynh có tiếng tăm đã b tin tìm cách chy cht, k c sa hc b, sa bài thi, viết giùm bài lun văn gi cho trường, mo nhn là hc sinh thiu năng, thi giùm SAT và ACT ; hay thi phng thành tích hot đng, tài năng th thao đ cho con em được vào mt s trường danh tiếng ca nước M như Đi hc Yale, Đi hc California UCLA, Đại hc Stanford, Đi hc University of Southern California, Đi hc Georgetown.

daihoc1

Đại hc UC Berkeley min bc California. Hình minh ha. (nh : Bùi Văn Phú)

Mấy chc ph huynh đã b ra t vài trăm nghìn đến c triu đôla đ lo cho con em được nhn vào nhng trường trên, dù trình đ hc vn không xut sc và tài năng ca con em thực s cũng không có.

Cục Điu tra Liên bang Hoa Kỳ FBI sau mt thi gian theo dõi và thu thp chng c, hôm gia tháng Ba đã chuyn h sơ qua cho gii chc thm quyn đ khi t khong 50 người có liên quan đến v vic.

Gây chú ý nhiều nht là n din viên Lori Loughlin của sô truyn hình Full House có nhiu khán gi. Bà đã chi tin cho mt t chc hướng dn xin vào đi hc đ hai cô con gái được nhn vào University of Southern California (USC), mt trường tư danh tiếng gn th đô phim nh Hollywood.

Người nhn tin đ lo lót v này, cũng đang b truy t ra toà, là William Singer, ch công ti tư vn vào đi hc Edge College & Career Network min Nam California.

Vụ vic trên cho thy vic xin vào các đi hc danh tiếng có k h mà nhng công ti tư vn đã tìm cách lách, hoặc làm nhng điu gian di đ đưa sinh viên vào ngôi trường mà ph huynh mong mun.

Đến hôm nay các thí sinh xin vào đi hc M đã nhn được thư vi kết qu, vì cui tháng Ba là thi đim trường báo cho các em biết có được nhn hay không. Các em có một tháng, hn chót là ngày 1/5, đ báo cho trường biết các em s có theo hc hay không.

Nói chung, học sinh gii M, vi bng đim t trường cp ba và đim ca kỳ thi SAT hay ACT tht cao s có nhiu cơ hi đ được nhn. Nhưng đim hc bđiểm thi không phi là tt c.

Xét hồ sơ xin hc, nếu ch da trên bng đim thì s có rt đông hc sinh gc Châu Á được nhn vào các đi hc danh tiếng, vì người Châu Á vi truyn thng coi trng giáo dc nên nhiu ph huynh rt mu