Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Mấy chc năm qua tôi đã đón đ các loi Tết tây, Tết ta nhưng đng li trong tôi lâu hơn c vn là nhng cái Tết nghèo.

banhchung1

Tục gói và nấu bánh chưng vào dịp Tết là sự thể hiện nét văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc - Ảnh minh họa

Cái Tết tôi nh nht li là cái Tết na vui na bun hi đu thp niên 1980.

Tết năm đó tôi đang được vi ông bà ni Ân Thi thuc tnh Hi Hưng mà sau này tách thành Hưng Yên và Hi Dương. Tôi thích vi ông bà nht vì được chiu. Hc bao nhiêu thì học mà không học thì thôi, ông bà chng bao gi ép. Chơi thì c thoi mái đi.

Bố tôi bn làm vic trên Hà Ni và không có tài gà trng nuôi con. M tôi đã mc c vi b tôi t Tết trước là b tôi phi nuôi ông con trai ln là tôi, còn m tôi ch nuôi hai cô em gái thôi. Bố tôi chc bun lm còn tôi thì vui vì vy là có cơ hi lên th đô, chng còn cnh viết xu là b vt thước k vào tay na.

Vậy là trong năm hc lp sáu đó tôi đã chuyn trường không phi lên th đô mà còn v ch quê hơn n