Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Facebook dừng cài sẵn ứng dụng trên điện thoại Huawei (VOA, 07/06/2019)

Hãng Facebook không còn cho phép cài đặt sn các ng dng ca h trên đin thoi Huawei, mt bn tin đc quyn ca Reuters cho hay hôm 7/6. Đây là cú đánh mi nht vào hãng công ngh khng l ca Trung Quc vào lúc hãng này đang cht vt duy trì hot đng trong bối cnh b M cm mua các linh kin và phn mm ca M.

trade1

Biển hin Facebook ti mt trung tâm trin lãm Thượng Hi

Khách hàng đã có điện thoi Huawei vn có th s dng ng dng ca Facebook và cp nht, Facebook nói vi Reuters, vn theo bn tin đc quyn. Nhưng các đin thoi Huawei mi s không còn có th cài đt sn ng dng Facebook, WhatsApp và Instagram.

Động thái ca Facebook dn đến trin vng u ám v doanh s ca hãng Huawei Technologies. Mng kinh doanh đin thoi thông minh đã tr thành ngun to doanh thu ln nht ca hãng hi năm ngoái, nh vào sự tăng trưởng mnh m Châu Âu và Châu Á.

Cách đây ít lâu, hãng Google thuộc tp đoàn Alphabet cho biết h s không còn cung cp phn mm Android cho đin thoi Huawei vào tháng 8, khi kết thúc giai đon 90 ngày hoãn lnh cm ca chính ph Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Google Playstore và tất c các ng dng Google vn s có th được cài cho các mu đin thoi Huawei hin ti, k c nhng mu chưa được phân phi hoc thm chí chưa được sn xut.

Ngược li, lnh cm ca Facebook áp dng cho bt kỳ đin thoi Huawei nào chưa ri khi nhà máy, theo mt người nm v vn đ này. Facebook t chi nói c th là lnh cm này đã được thc hin t khi nào.

trade2

Tên của hãng Facebook ti mt đa đim Paris

Hồi tháng 5, Washington đã cm các công ty Hoa Kỳ cung cp công ngh cho Huawei, mt phn ca chiến dch kéo dài đánh vào hãng này. Hoa Kỳ cáo buc rng Huawei quá thân cn vi chính ph Trung Quc và các thiết b mng vin thông cũng như các sn phm khác của h có th tiếp tay cho các hot đng do thám. Huawei ph nhn các cáo buc đó.

Những người mua các mu đin thoi Huawei hin ti chưa cài đt sn Facebook vn có th ti xung t Google Playstore. Tuy nhiên, các đin thoi Huawei trong tương lai s không có quyền truy cp vào Google Playstore và các ng dng trong đó, tr khi chính ph Hoa Kỳ thay đi chính sách.

Một s khách hàng ti các ca hàng Châu Âu và Châu Á đã nói vi Reuters rng h không mun mua đin thoi Huawei vì nhng điu bt đnh phía trước, còn các nhà phân tích d đoán rng doanh s đin thoi thông minh Huawei s gim m