Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mardi, 29 janvier 2019 08:36

Đầu Xuân : Chúc nhau gì ?

Trước năm 1975, gia đình tôi ăn Tết như thế nào thì tôi không rõ. Tôi còn quá nh đ nh. Nhưng truyn thng ăn Tết ca gia đình tôi sau năm 1975 có nhng khác bit, và có th được tóm gn như sau.

chuc1

Làm nhang ở ngoi thành Hà Ni. Hình minh ha.

Đầu tiên là mi người được ba m gi đến các th may trước Tết vài tun đ may b đ mi. Thường là may rng hơn kích thước đo đt đ có th còn mt va trong năm. Chúng tôi cũng được gi đến th giày, nếu đôi giày năm cũ không còn dùng được na. Trước Giao tha hai tun, tt c mi thành viên trong nhà đu tham gia dọn dp nhà ca sch s, chà sch nhng nơi còn dơ bn, rong reo, và mi người, nh đến ln, đu có vai trò và bn phn ca mình, tùy theo kh năng ca tng người lúc đó. Đi vi ba tôi, đi x bình đng, nht là không phân bit nam n, là mt trong các nguyên tắc quan trng nht ca ông.

Đêm Giao thừa và mng Mt T