Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 23/04/2019

Nguồn : RFI, 23/04/2019

Nguồn : RFA, 23/04/2019

Nguồn : VOA, 23/04/2019

Published in Video

Nữ Thủ tướng New Zealand trong ‘ngày đen tối nhất của đất nước’ (VOA, 16/03/2019)

Chỉ vài gi sau v x súng gây nhiu chết chóc nht trong lch s New Zealand, trong lúc hin trường còn b phong ta, N Thủ tướng ca nước này, Jacinda Ardern, đã mở hp báo đ ph biến cho dân chúng, và thế gii, biết nhng thông tin mà bà đã đúc kết sau khi lng nghe báo cáo ca các quan chc cnh sát và tình báo v nhng gì đang din ra ti hai đn th Hi giáo Christchurch.

newzealand1

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ti cuc hp báo Wellington, ngay sau hai v x súng Chrischurch, New Zealand, ngày 15/3/2019. (TVNZ via AP)

"Điều đã xy ra Christchurch là mt hành đng bo lc chưa tng xy ra. Hành vi đó không có ch đng New Zealand. Rt nhiu nn nhân s là thành viên ca các cng đng di dân ca chúng ta. New Zealand là quê hương ca h- h là chúng ta", n Thủ tướng đu tiên ca New Zealand và cũng là Thủ tướng tr tui nht trong lch s nước này, phân tích tình hình vi nhng li l khúc chiết, và nhng nhn đnh rõ ràng v bn cht ca ti ác, cho thy bà hoàn toàn làm ch tình hình.

newzealand2

Quốc kỳ New Zealand treo r ti tr s quc hi Wellington ngày 15/3/2019, sau v x súng vào 2 đn th Hi giáo Christchurch, giết 49 người ngày 15/3/2019

Trong cuộc hp báo, Jacinda Ardern miêu tả cuc tn công nhm vào hai đn th Hi giáo là mt "hành đng khng b, đã giết chết hơn 40 người và làm b thương nhiu người khác ti mt th trn đã tri qua nhiu đau thương" sau trn đng đt gn đây nht.

Ngoài những thông tin về s t vong, bao nhiêu người b bt, nhng bước hành đng mà chính ph đã xúc tiến đ đm bo an toàn cho dân…, nhà lãnh đo tr tui còn mnh m lên án hành đng bo lc phi lý ca nhng ky hn thù". Bà nói đây là "mt trong nhng ngày đen ti nhất" của New Zealand.

"Hiện đã rõ là s c này ch có th được miêu t là mt cuc tn công khng b. Da trên nhng gì chúng ta biết được, thì v vic có v như đã được lên kế hoch cn thn".

Bà miêu tả nhng k thc hin cuc tn công là "nhng k có quan điểm cc đoan, không có ch đng New Zealand, và không có ch đng trên thế gii".

Thủ tướng Ardern lên án "bng nhng li l mnh m nht ý thc h ca nhng k đng sau hành vi bo đng này", và không quên khen ngi cnh sát đã hành đng chuyên nghip để nhanh chóng khng chế nhng k tn công hu có th tránh đ máu hơn na.

Bà giành những li l đy cm xúc khi ng li vi các nn nhân, trong đó có nhiu người đã chn ti New Zealand đnh cư trong my năm gn đây, mt s trong tư cách nhng người t nn đã chn đt nước New Zealand thanh bình vì mun tránh xa bo đng và chiến tranh.

Bà nói :

"Chúng ta, New Zealand, không bị nhm tn công bi vì New Zealand là mt nơi trú n an toàn cho nhng k đy hn thù. Chúng ta không được chn làm đa đim cho hành v bo lc này bi vì chúng ta bao che kỳ th chng tc, hay bi vì chúng ta là một c đa ca ch nghĩa cc đoan. Chúng ta b nhm tn công là bi vì chúng ta không phi là nhng gì va được nêu lên".

Bà kết lun :

. Một quê hương cho nhng người chia s nhng giá tr chung ca chúng ta. Mt nơi trú n cho nhng người cn nơi n trú. Nhng giá tr đó s không bao gi, và không th, lung lay vì cuc tn công này".

Nhà lãnh đạo tr nói New Zealand là một quc gia t hào là nơi chung sng ca hơn 200 sc tc khác nhau, nói 160 ngôn ng. Bà nói tiếp :

"Trong cái đa dạng đó, chúng ta chia s nhng giá tr chung. Và mt giá tr mà chúng ta đang da vào trong gi phút này là lòng trc n, và tinh thần tương thân tương tr cho cng đng đã b tác đng trc tiếp trong thm ha này".

"Điều th nhì mà chúng ta chia s, là lên án bng nhng li l mnh m nht cái ý thc h ca nhng k đã thc hin cuc tn công".

"Các người có thể đã chọn chúng tôi (để tấn công), nhưng chúng tôi tuyệt đối bác bỏ và lên án các người".

Thông đip ca Thủ tướng Jacinda Ardern gi nhng k cc đoan x súng vào các đn th Hi giáo

Nhìn thẳng vào ng kinh như đ trc tiếp nói vi các hung th, Thủ tướng Ardern tuyên b :

"Các người có th đã chn chúng tôi (đ tn công), nhưng chúng tôi tuyt đi bác b và lên án các người".

Nhiều người dân New Zealand và thế gii đã nhit lit hoan nghênh Thủ tướng New Zealand v nhng quan đim nhân bn ca bà, cũng như nhng li l quyết liệt lên án ch nghĩa cc đoan và tinh thn bt khoan dung.

Jacinda Ardern là nhà lãnh đạo tr tui nht ca Đng Lao đng New Zealand, bà tr thành Thủ tướng tr tui nht trong lch s 150 năm ca New Zealand hi năm ngoái, 2018. Trong gn 200 quc gia trên thế gii hin nay, ch có 11 quc gia là do mt ph n lãnh đo.

Hoài Hương

*****************

New Zealand quyết thay đổi luật súng ống sau vụ xả súng Christchurch (VOA, 17/03/2019)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ha s thay đi lut kim soát súng nước bà sau khi mt tay súng bn chết 49 người trong hai nhà thờ Hi giáo thành ph Christchurch.

newzealand3

Người dân đến đt hoa t lòng thương tiếc ti mt đa đim tưởng nim gn nhà th Hi giáo Masjid Al Noor Christchurch, New Zealand, ngày 16 tháng 3, 2019.

New Zealand nổi tiếng là mt quc gia nhàn h và thanh bình, nơi mà thm chí cnh sát phn ln không mang vũ khí. Nhưng nơi này có t l s hu súng tư nhân thuc hàng cao nht thế gii và vic tiếp cn vũ khí khá dễ dàng.

Bà Ardern nói kẻ tn công nhà th Hi giáo là mt người s hu súng có giy phép và rng năm khu súng được s dng trong v thm sát, bao gm hai khu súng bán t đng và hai khu súng bn đn ghém (shotgun).

"Tôi có thể nói vi bn mt điều ngay bây gi, lut súng ng ca chúng ta s thay đi", bà nói vi các phóng viên hôm th By, nói thêm rng mt lnh cm súng bán t đng s được cân nhc.

Những khu súng mà nghi phm s dng dường như cũng đã được ci biến, bà cho biết.

"Đó là thách thức mà chúng tôi s gii quyết trong vic thay đi lut súng ng ca chúng ta", bà nói thêm.

New Zealand trong quá khứ đã c gng tht cht lut súng ng, nhưng gii vn đng súng ng đy quyn lc và văn hóa săn bn đã cn tr nhng n lc đó. Ước tính có khong 1,5 triu khu súng ti New Zealand, nơi mà dân s ch có năm triu người, nhưng quc gia này có tỉ l bo lc súng ng thp.

Luật súng ng ca New Zealand không thay đi nhiu k t năm 1992, mc dù các thm đnh ca chính ph sau đó đã kêu gi ci cách.

New Zealand, cnh sát không thường mang theo súng. Đt nước này xưa nay có t l giết người thp.

C
nh sát New Zealand cho biết vào năm ngoái rng t l giết người đã gim xung m