Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hậu quả nghiêm trọng' nếu Trung Quốc nuốt lời hứa bảo vệ các quyền tự do ở Hồng Kông : Anh (VOA, 03/07/2019)

Nước Anh cnh báo Trung Quc hôm 2/7 v nhng hu qu nghiêm trng nếu Bc Kinh nut li ha s bo v các quyn t do Hng Kông, sau khi cnh sát xt hơi cay đ gii tán hàng trăm người biu tình.

hongkong1

Cảnh sát canh gác bên ngoài Hi Đng Lp pháp Hong Kong ngày 2/7/2019.

Cảnh sát p ti sau khi đám đông xông vào và phá hoi tòa nhà lập pháp Hong Kong hôm th Hai 1/7, k nim ngày cu thuc đa ca Anh được trao tr li cho Trung Quc cai tr. Trước đó hàng triu người Hong Kong đã xung đường đ phn đi d lut dn đ, cho phép dn đ mt s nghi phm sang Trung Quc đ b xét xử.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt lên án bo lc t c hai phía, nhưng ông cho rng Trung Quc phi tuân th các cam kết mà h đã đưa ra khi ly li quyn kim soát Hng Kông, và cho phép cư dân đc khu này được hưởng các quyn t do, k c quyn t do biểu tình, không hề có ti Hoa lc.

Ông Jeremy Hunt, một trong nhng ng viên có th thay thế bà Theresa May trong chc v Th tướng Anh, cnh báo : "S có nhng hu qu nghiêm trng nếu Trung Quc không tôn trng tha thun có tính cách ràng buc pháp lý trước quc tế".

Ông Hunt nói với vi đài BBC : "Vương quc Anh đã ký mt tha thun pháp lý có tính cách ràng buc quc tế ..., cam kết bo v nguyên tc "mt quc gia, hai chế đ", bao gm các quyn t do cơ bn ca dân Hng Kông. Chúng tôi trit đ hu thun tha thun đó, và sát cánh vi người dân Hồng Kong".

Hôm thứ Hai 1/7, Trung Quc nhc nh rng vương quc Anh không còn bt c trách nhim nào đi vi Hng Kông, và hãy ngưng "khoa tay múa mép" v đc khu này.

Trung Quốc bác b cáo buc là h can thip vào các vn đ Hng Kông, mc dù nhng người biểu tình nói d lut dn đ là mt bước na ca Hoa Lc không ngng tiến ti ch nm trn quyn kim soát vùng lãnh th này.

Ông Jeremy Hunt nói rất nhiu ng h viên ca nhng người biu tình Hng Kông không khi b chn đng khi chng kiến nhng cnh tượng được thu hình v các cuc biu tình hôm th Hai.

Ông nói :

"Chúng tôi kêu gọi chính quyn ch nên li dng nhng gì đã din ra như mt cái c đ đàn áp, mà hãy tìm hiu nguyên nhân sâu xa dn ti nhng din biến đó, là quan tâm sâu sc ca người dân Hồng Kông rng các quyn t do cơ b