Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tập đoàn Vingroup ca t phú đô la Phm Nht Vượng, người giàu nht Vit Nam, va bước chân vào ngành hàng không vi vic thành lp hãng hàng không Vinpearl Air, báo chí trong nước loan tin.

vinpearl1

Chủ tch Vingroup Phm Nht Vượng (th hai từ trái sang) đón Th tướng New Zealand John Key sau khi ông đến thăm mt ca hang Vinmart Hà Ni hi năm 2015

Với đng thái này, Vingroup, vn được cho là đang chi phi mi lĩnh vực trong đi sng Vit Nam, t nhà , trường hc, bnh vin, ca hàng tin ích, đin thoi thông minh, xe hơi cho đến ngh dưỡng, tiếp tc kéo dài danh sách nhng lĩnh vc kinh doanh theo phương châm ca h là cung cp mi dch v cho người dân ‘t lúc sinh ra cho đến khi qua đi’.

Vào tối ngày 9/7, t Tui Tr dn li đi din ca tp đoàn này cho biết h va thành lp hãng hàng không Vinpearl Air vi s vn điu l 1.300 t đng vi tr s chính đt ti qun Long Biên, Hà Ni.