Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

​Phan Nhật Nam về La Vang với Ngô Thế Vinh

Con Đường Bun Tênh (Street Without Joy), Dọc đường s 1, Đi L Kinh Hoàng, Con Sông Bến Hi, Cây Cu Hin Lương, ngược v quá kh, qua hai cuc chiến tranh Vit Pháp, Quc Cng Nam Bc, ngược dòng thi gian xuyên sut con đường lch s đy xác chết, đm máu và nước mt, bng cách này hay cách khác, thế h tui tr chúng tôi trong chiến tranh hay hòa bình cũng đã hơn mt ln đi qua và chng th nào quên.

lavang1

Tổng thống Nguyễn Văn Thiu đang quỳ gi cu nguyn trong Nhà th La Vang đ nát 20/09/1972 sau khi quân lc Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm C Thành Qung Tr [ngun : tư liu Linh mục Nguyên Thanh]

Linh Đài với Ba Cây Đa cao 20 mét tượng trưng cho Ba Ngôi được dng nơi Đc M đã hin ra, vi tượng Đc M bng Chúa Hài Đng.

lavang2

Có người cho rng đây là tác phm ca Kiến trúc sư Ngô Viết Th nhưng chi tiết khc trên đá nơi sau chân tượng gc ghi là ca Điêu khc gia Nguyn Văn Th