Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyn Mạnh Hùng va có phát ngôn n tượng vào ngày 15 tháng 7 trong bui gp g các doanh nghip công ngh thông tin phía Nam. B trưởng Hùng c thuyết phc các doanh nghip IT rng Vit Nam cn mt mng xã hi và công c tìm kiếm "Made in Vietnam" và khng đnh : "Việt Nam mun hùng cường, phát trin thì phi da vào công ngh. Trng trách này đt lên vai các doanh nghip công ngh thông tin. S chuyn đi này mang s mng cho hàng nghìn năm. Vit Nam mun thay đi th hng trên bn đ thế gii thì phi đi nhanh, đi đầu đ có li thế".

hung0

Ngày 15/6, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp công nghệ thông tin phía Nam.

Cái sứ mng hàng nghìn năm đó có th làm cho ch doanh nghip phía dưới hưng phn vì được mang trng trách khá vinh quang nhưng khi suy nghĩ li thì h ngay lp tc phát hin ra rng hai ch "s mng" không có trong t đin doanh nghiệp, mà nói cách khác ch có "li nhun" mi có th làm h "sung mãn" và lp kế hoch thc hin.

Bộ trưởng Nguyn Mnh Hùng có v cao hng thái quá khi cho rng "Đã đến lúc chúng ta viết mt mng xã hi mi, nhân văn hơn, thc s coi trng khách hàng hơn và đưngười dân làm ch th tri thc" Tuy nhiên cũng những li nói y khi chưa được báo chí biên tp li, câu ch có v huyn bí và khó hiu hơn nhiu khi nghe ging ông nói trên chương trình VTV 24 : "Vì triết hc ca facebook bây giờ nó thay đi ri không phù hp vi thế gii na ri"

"Người dân làm ch th tri thc" và "triết hc của facebook" là ý tưởng mà ông Hùng mun h gc facebook, nhưng suy nghĩ hoài doanh nghip cũng không hiu ngn ngành ca câu nói đy cht "hc thut" y cho ti khi ông đưa ra nhn xét : "2 t 3 trăm triu người to ra giá tr thì rơi vào mt người là Mark Zuckerberg và luật chơi trên đy 2 t 3 người không được quyết đnh".

Từ tin đ này B trưởng Nguyn Mnh Hùng dn dt thêm : "Mình phi thay đi triết hc ca Facebook thì mi có giá tr. Tc là mng xã hi ca tôi giá tr được chia s vi tt c mi người, Mng xã hi ca tôi lut chơi được anh em mình hoàn toàn quyết đnh. Mng xã hi ca tôi được may đo theo lut pháp đa phương. Ra mt mng xã hi như thế thì may ra mi có ca thng, thế nên may được mt cái áo ging người khác chưa hn là gii. May một cái áo vi mt triết hc khác thì đy mi là ca thành công"

Mặc dù ngôn ng ca ông vn ri rm nhưng ít ra người nghe cũng có th man