Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mardi, 17 décembre 2019 00:20

Những cái chết non

Năm 2016, Bộ trưởng Thông tin Truyn thông Trương Minh Tun, ch biên cun sách vi tên gi "Phòng, chng "t din biến", "t chuyn hóa" v tư tưởng trong cán b, đng viên hin nay". Cun sách không thy ai phê bình hay hoc d ch có điu dưới mt người dân nó là một cun sách chết non bi người ch biên ca nó đã làm ngược li nhng gì được viết trong sách.

chetnon0

"Cái chết" ca Lotus có th xem là cái chết non ca nhng phát biu t b trưởng Nguyn Mnh Hùng.

Cùng với ông Nguyn Bc Son, ông Tun b truy t v 2 ti danh "Vi phm quy đnh v qun lý đu tư công gây hu qu nghiêm trng" và "Nhn hi l". Nhận đnh v vn đ này, Thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Vin trưởng Vin Chiến lược B Công an) cho rng, cun sách đã bc l bn cht không tht thà và thiếu trung thc ca ông Trương Minh Tun. Không cn thiết phi thu hi cun sách, c đ như vy bi chẳng có ai đc làm gì và t khc nó s chết".

Thật ra ông Trương Minh Tun tng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đng Cng sn Vit Nam nên lý lun chính tr ca ông phi sc bén và thuyết phc, ít nht là thuyết phc nhng đng chí chung quanh ông nhằm cho h thy rng kh năng biu đt v chính tr ca ông khó ai qua mt, và khi làm B trưởng Thông tin Truyn thông ông Tun nhiu ln xut hin trên báo chí hết lòng lên án nhng biu hin phn đng, nhng manh nha chng lai ch trương chính sách nhà nước và nht là t cáo thế lc thù đch âm mưu din biến hòa bình trong đng. Cho ti khi b bt Trương Minh Tun vn là ngôi sao sáng bo v tư tưởng chính tr cho đng, và bây gi thì người dân và c đng viên đu nhn rõ chân tướng ca ông ta cũng như của chính cái Ban Tuyên giáo.

Có một cái chết khác non hơn cái chết ca cun sách, ln này là ca B trưởng Thông tin Truyn thông mi thay cho ông Tun, ông Nguyn Mnh Hùng, được xem là ngôi sao sáng trong dàn B trưởng ca chính ph Nguyn Xuân Phúc.

Ông Hùng vừa là mt tướng lĩnh ca Quân Đi Nhân dân va là mt doanh nhân quc doanh thành đt khi điu hành tp đoàn Viettel ca quân đi. Ông Hùng không chết như ông Tun phi ngi tù và s nghip chính tr tiêu ma, Ông Hùng không chết nhưng nhng phát biểu ca ông nhm kêu gi mt cuc cách mng thông tin mang tm thế gii đã chết. Ông mnh ming cho rng ch trong vòng vài năm na Vit Nam s đánh bi Facebook, Twitter, Google và rng "Đã đến lúc chúng ta viết mt mng xã hi mi, nhân văn hơn, thc s coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm ch th tri thc, vì triết hc ca facebook bây gi nó thay đi ri không phù hp vi thế gii na ri"

Và ông giới thiu trang mng xã hi Lotus như mt đin hình mà thế gii sau này s ly đó làm bài hc ông phấn khích tuyên b: "Người Vit có th làm ra nhng th mà thế gii chưa tng làm".

Nhưng s phn ca Lotus ngn hơn cun sách ca B trưởng Trương Minh Tun, chì mt thi gian chưa ti 6 tháng sau khi vn hành gi đây Lotus như mt bóng ma trên h thng mạng xã hi thế gii k c Facebook, theo ông Hùng, mt công ty mà triết hc không phù hp vi thế gii na!

Một bài báo ca Thanh Niên Online xut bn ngày 15 tháng 12 có t"Thực trng m đm ca các mng xã hi Vit Nam" miêu tả cái chết ca hai trng mng Gapo và Lotus có th minh chng hùng hn nht nhng gì mà ch nghĩa "sướng ngôn" va ngu dân va phá hoi nim tin ca nhng người còn chút bám víu vào nhng ha hn mà nhà nước còn can đm phát ngôn.

Bài báo viết "Không thoát khi d báo ca nhiu người, ch vài ba tháng sau khi ra mt, các mng xã hi đình đám này đều lần lượt chìm vào quên lãng. Thm chí, trang ch ca Gapo.vn đã báo li "không th hin th". Còn trang ch ca mng xã hi Lotus cũng không khá gì hơn, nó gn ging như mt mng xã hi "đã chết" vi các bài viết ca nhiu tài khon trên Lotus gn như không có sự tương tác, k c đó là nhng ni dung d "câu view" như mng gii trí.

Một s người ca Lotus dùng bình lun trên Google Play rng, khi h th đăng ký tài khon Lotus thì mng xã hi này thông báo email ca h đã được dùng đ đăng ký cho mt tài khoản khác, dù trước đó h không h đăng ký. Điu này cho thy, không loi tr nhiu tài khon ca Lotus là tài khon o và được đăng ký trái phép thông qua bên th ba đ "ly s lượng".

Đây là câu trả li cho phát biu ca B trường Nguyn Mnh Hùng khi cho rằng mng xã hi Vit Nam sau khi Lotus trình làng s nâng con s người s dng lên ti 65 triu người, mt con s trong mơ cho mt doanh nghip IT ca Vit Nam.

Và cái chết ca Lotus có th xem là cái chết non ca nhng phát biu t mt b trưởng. Ông Nguyễn Mnh Hùng chc cũng không ng phát biu ca mình li chết non như thế, theo tư duy ca ông nếu trang mng Lotus dù không thành công thì cũng không nh hưởng ti tên tui ca ông. Nhưng ông Nguyn Mnh Hùng quên mt điu h trng: đi vi mt chính trị gia như ông thì bt c phát biu nào cũng cn chính xác và thuyết phc. Ngay sau khi câu tâng bc Lotus được in ra trên báo chí dư lun dã phn bin mnh m và không ai tin Lotus s làm nên kỳ tích. Lotus chết non không phi vì ông Hùng qung cáo nhưng nó chết vì nhng xúi dc ca nhng người trong h thng đng như ông Hùng. Nó chết vì tin rng mng xã hi d lôi kéo nhng con người nh d c tin và Lotus đã sp chiếc by thông tin do chính nó và nhng người như ông Hùng to ra.

Cái chết non th ba nhanh hơn bt c cái chết nào, nó chết t khi va ra đi và cái chết ca nó không làm ai ngc nhiên.

Ông Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân vi câu nói "tâm huyết": "Đng viên đang là qun lý Nhà nước thì phi chia s bc xúc vi người dân, người dân có nhu cu nhà ở thì phi trăn tr suy nghĩ phi làm sao đ có th đáp ng".

Đứng trên mnh đt thành ph HCM, nhìn sang bên kia sông là Th Thiêm, nhìn v Qun Tân Bình là Vườn rau Lc Hưng, ông Nhân rt "tnh táo" khi kêu gi đng viên ý thc v mt mái m ca người dân và phi trăn tr suy nghĩ vê nhng nhu cu bc thiết y.

Chẳng may cho ông, c nước đã biết thế nào là trăn tr, thế nào là suy nghĩ ca tt c mi loi cán b trên mnh đt này.

Họ suy nghĩ làm cách nào đ người dân Đng Tâm phi giao đt cho nhng nhóm lợi ích núp phía sau B quc phòng mà ti bây gi sau mi suy nghĩ y vn chưa kết qu. H suy nghĩ làm cách nào cho dân Dương Ni ngng tiếp xúc vi Văn phòng chính ph đ đt đai mà h đã cưỡng chiếm tr thành chính danh. H suy nghĩ làm cách nào đ người dân Cn Du không oán hn sau khi nhà ca đt đai vào tay bn mafia đ ca Đà Nng. H trăn tr làm cách nào đ dân Th Thiêm im lng nhn mt s tin ít i ri biến mt khi cuc đi h càng nhanh càng tt. H trăn tr làm cách nào ly thêm đt chung quanh Vườn rau Lc Hưng đ mnh đt này ln hơn hu có th kinh doanh bt đng sn hiu qu hơn trong tình hình hin nay.

Có những trăn tr ngay ti Th đô va qua nhưng là trăn tr ca cán b đng viên nn nhân khi h đi biu tình Đông Anh Hà Ni đòi 'quyền li nhà đt". H là công an b chính các đng chí công an la đo trong d án mua đt xây nhà cho cán b công an kéo dài 17 năm không gii quyết.

Và đôi khi họ không cn trăn tr hay suy nghĩ mà chiếm đt chiếm nhà ngay lp tc như nhng điu h đang làm tại Vũ La, Hi Dương.

Những "suy nghĩ, trăn tr" mà ông Nguyn Thin Nhân bày ra tht nham nh và do đó nó chết ngay sau khi t ming ca ông "dch chuyn" sang các t báo quc doanh. Nó chết non và ông Nhân biết nó s chết vì chính ông cũng không tin những điu mình nói.

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 17/12/2019

Published in Diễn đàn
samedi, 14 décembre 2019 21:07

Cái giá của sự sùng bái

Ngày 10/12/2019 trong vai trò đại din chính phủ Miến Đin bà Aung San Suu Kyi đến trước Tòa Công lý Quc tế (CIJ) La Haye, đ tr li v v kin ca Gambia, đi din cho 57 quc gia thành viên T chc Hp tác Hi giáo, cáo buc chính quyn Miến Đin dit chng người thiu s Rohingya. Báo chí thế gii đưa ra rt nhiu nhn xét v cá nhân bà trước s kin này và cho rng bà đã b sc ép trước cuc bu c Quc hi sp ti vào năm 2020 ca các phe phái đang chi phi đi sng chính tr ti Miến Đin.

myanmar1

Bà Aung San Suu Kyi tại tòa quc tế International Court of Justice (ICJ).

Thật ra nhng cáo buc dit chng ca Tòa CIJ hoàn toàn có cơ s nht là sau vhai nhà báo Miến Điện là U Wa Lone, 32 tuổi, và U Kyaw Soe Oo, 28 tuổi làm việc cho Reuters bị tòa án Miến tuyên phạt 7 năm tù vì đưa tin một cuộc thảm sát người Rohingya của quân đội Miến đã đánh đng thế gii v thc trng dit chng đang xy ra mt cách h thng ti Miến Đin.

Theo điều tra ca tThe Japan Times, bắt đu vào năm 2011, bo lc xy ra khi 280 người Rohingya thit mng và 140.000 người buc phi chy trn khi nhà ca h bang Rakhine. Mt phái viên ca Liên Hip Quc đưa tin vào tháng 3/2013 rng tình trng bt n đã tái xut hin gia cng đng Pht giáo và Hi giáo ca Miến Đin, tc là nó đã âm trước khi bà Aung San Suu Kyi được dân chúng bu lên vào năm 2015.

Bạo đng ti bang Rakhine là mt lot các cuc xung đt din ra ch yếu gia nhng người Pht t Rakhine và những người Hi giáo Rohingya bang Rakhine phía bc Miến Đin, đến tháng 10/2012 thì người Hi giáo thuc tt c các dân tc khác quc gia này đã bt đu tr thành mc tiêu b tn công

Theo UN ước tính có khoảng 90.000 người đã b di ch do bo đng. Khong 2.528 ngôi nhà b đt cháy, 1.336 ngôi nhà thuc người Rohingya và 1192 ngôi nhà thuc v người Rakhine. Quân đi Miến Đin và cnh sát b cáo buc đóng vai trò hàng đu trong vic nhm mc tiêu vào người Rohingya. Mt s t chc ca các nhà sư Pht giáo đóng mt vai trò quan trng trong cuc đu tranh dân ch ca Miến Đin đã thc hin các bin pháp ngăn chn bt kỳ s h tr nhân đo nào cho cng đng người Rohingya.

Theo tổ chAmnesty International, những v bt gi tùy tin, cướp bóc, đt nhà, hiếp dâm nhm vào dân thường đã được thc hin. Hàng trăm người Rohingya bị giết tính đến tháng 12/2016, và nhiu người đã chy trn khi Miến Đin vi tư cách t nn đ tìm nơi trú n trong các khu vc lân cn ca Bangladesh. Cui tháng 11, T chc Theo dõi Nhân quyn HRW công b hình nh v tinh cho thy rng có khoảng 1250 ngôi nhà ca người Rohingya trong năm ngôi làng đã b thiêu ri bi các lc lượng an ninh

Theo BBC news thì quân đội và cnh sát tuyên b đã đt cháy "nhà ca, trường hc, cha, cửa hàng và đn th Hi giáo" thuc s hu hoc được s dng bi nhng người Rohingya. Nhng người chy trn khi Miến Đin đ thoát cuc đàn áp đã báo cáo rng ph n b hiếp dâm, nam gii b giết chết, nhà ca b đt phá, và tr em b ném vào các ngôi nhà đang bốc cháy. Thuyn bè ch người t nn Rohingya trên sông Naf thường b bn h bi quân đi Miến Đin.

Tất c nhng v vic xy ra xut phát t h qu ca chủ nghĩa dân tc mà gii tăng l và Pht t Miến Đin âm theo đui và mc tiêu ca h là người Hi giáo Rohingya, b cáo buc đã du nhp vào Miến loi tôn giáo cc đoan, phá hoi văn hóa Pht giáo và tranh sống vi người bn x mt cách bt hp pháp.

Không phải 90% người Miến theo đo Pht và hàng chc ngàn tăng l cùng ý thc v s có mt ca người Rohingya là mm mng khiến Pht giáo tha hóa đã thúc đy ch nghĩa dân tc tr thành cc đoan và với sc mnh qun chúng y chính ph Miến Đin phi tha hip đ tn ti. Nhưng s Pht t hin hòa cm thông được ni thng kh ca người Hi giáo Rohingya không đ ln đ thuyết phc nhng phn t cc đoan ly vic bo hành người Rohingya như mt cứu cánh nhm nâng ch nghĩa dân tc lên thành th ch nghĩa dn đt đt nước Miến Đin tr thành vương quc ca đo giáo.

Giới tăng l Miến Đin nhìn thy kết qu mà nhà sưAshin Wirathu nhận được t Pht t Miến đã làm quan nim tu hành ca rt nhiu tăng ni thay đi. Chúng sinh bây gi đòi hi ch có Pht giáo là duy nht trong lãnh th Miến Đin và Hi giáo là mm mng gây ha cho Pht t.

Số đông tuyệt đi ca Pht t Miến không mun người Rohingya có mt trên đt nước ca h đã kéo theo chính quyn ln các đng phái, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, mt khôi nguyên Nobel, mt ánh sáng dân ch nay đã tr thành heo ht.

Bà Aung San Suu Kyi luôn vâng phục c tri t lúc bt đu cuc đu tranh cho dân ch ca Miến Đin. Bà hiu rõ ch có c tri Miến mi có th bo v bà trong khi b chính ph quân phit giam lng sut 6 năm tri. Trong 6 năm thiếu vng t do y bà được người dân Miến xem như mt v cu tinh và âm thm ch đi ngày bà tr li trong vinh quang. Đi vi người dân Miến Đin có hai th mà h sùng bái đó là đo Pht và bà Aung San Suu Kyi.

Và khi bà trở li thì v Rohingya bùng n, nhng tín đ Hi giáo đến đnh cư ti bang Rakhine t nhiu chục năm v trước b Pht t Miến gây hn, bo hành và kết qu là hàng trăm ngàn người b đy ra khi biên gii ca Miến.

Người Rohingya đã b t chi quyn công dân Miến Đin k t khi ban hành Lut công dân 1982. Chính ph Miến đã c gng trc xut người Rohingya ra khỏi đt nước và đưa nhng người không phi là người Rohingyas thay thế hChính sách này đã dẫn đến việc trc xut khong mt na (400.000) người Rohingya ra khi Miến Đin. Chính sách phân bit dân tc ca nhà nước Miến Đin đã khuyến khích người dân Miến ni lên chng li người Rohingya mt cách trit đ và ch nghĩa dân tc được tăng l Miến đ cao mt cách công khai qua các bài giảng v Pht pháp.

Giờ đây đng trước vành móng nga ca tòa La Haye, bà Aung San Suu Kyi không bin h cho nhng vic mà bà làm. Bà c gng cho thế gii thy mt góc s tht khác theo cách hiu ca bà đang xy ra ti đt nước mà bà tng b ra c cuc đi đu tranh cho nó. Nhưng dù c gng cách nào bà cũng không th km chế tiếng hoan hô c vũ ca người dân Miến khi thy bà đi din cho h bênh vc mt v án có hàng ngàn trang h sơ cáo buc, hàng trăm hình nh chng minh s dit chng có h thống cùng hàng trăm con người vn còn b tng giam trong các nhà tù mà bà là mt thành viên chính ph.

Phía sau các lời bin h y là kỳ vng, là lá phiếu ca người dân Miến dành cho bà. Bà đang c gng chng minh rng ch nghĩa dân tc mà người dân Miến theo đuổi ch là ch nghĩa yêu nước và hành vi bo đng xut phát t người Rohingya ch không phi người Miến.

Phía sau sự sùng bái ca người dân Miến Đin là thách thc liu bà dám đem s tht cùng lương tri nhân loi đ đánh đi s sùng bái y hay không ?

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 14/12/2019

Published in Diễn đàn
mercredi, 11 décembre 2019 23:49

‘Kỷ luật' có phải là luật pháp ?

Rất nhiu người phn khi cho rng cui cùng thì s ch đi ca dư lun cũng được phn hi, ba nhân vt có "vn đ" t bao năm nay đã lên tht và chc chn bn h có an toàn v vườn thì sinh mnh chính tr cũng không cách nào cu vãn.

kyluat1

Cựu B trưởng B Công thương Vũ Huy Hoàng bây giờ li được mang ra ln na trong cuc chnh đn đng.

Thật ra nếu nói người cộng sn coi trng sinh mnh chính tr thì ch đúng phân na, đúng khi h chưa ngoi lên ti đnh cao quyn lc thì sinh mnh chính tr là cu cánh cho mc tiêu y, nhưng ti khi đã đt được đình cao ri thì "s nghip tài sn" mi quan trng đi vi h. Cng hiến đ đi ly cái thành qu cui cùng y bng mua chuc, quỳ ly, cu kết, bin th và cui cùng là h cánh an toàn. Đ đt được mc tiêu h sn sàng mua chuc đường giây dn ti v trí mà h nhm ti. Mun chc chn hơn h chp nhn quỳ ly và dâng hiến tt c nhng gì h có. H s cu kết vi nhau làm thành liên minh đ kiếm chác và hành vi bin th công qu là mc tiêu cui cùng trước khi h cánh. Nhng đon đường y h ly bn ch sinh mnh chính tr ra đ kha lp hay che đy cái ý đ mà h theo đuổi cho ti khi v vic b công lun vch mt h mi cam chu nhưng không d gì khai ra đng phm vì đng phm là cái phao cui cùng h có th bám víu vào trong thi khc nguy nan nht.

Đối vi Triu Tài Vinh, nguyên Bí thư Tnh y Hà Giang khi b y ban Kiểm tra Trung ương đ ngh B Chính tr k lut do vi phm trong kỳ thi Trung học phổ thông quc gia 2018 thì thay vì lo bun ông ta có th nâng ly cùng bn bè cánh hu đ th phào vì vic k lut ông v cái ti này ch là hình thc giơ cao đánh kh. Đáng ra ông ta phi chịu hình pht nng n hơn nhiu ln vì trong nhng năm lãnh đo tnh Hà Giang ông Bí thư tnh y đã đưa vào h thng gn như toàn b gia đình gn xa vào làm trong nhng v trí quan trng nht ca tnh. Vi 8 cái tên h Triu trong các huyn, thuc tnh Hà Giang ông Triệu Tài Vinh xng đáng nhn lãnh huân chương "vì s nghip gia đình" hng Nht. Nếu ông b phanh phui v này thì 8 người mà ông cơ cu y s theo ông v chu Ha Lò trong nhng căn phòng tăm ti nht.

Ông Vũ Huy Hoàng là nhân vật th hai lên thớt sau khi đã b cho v vườn không kèn không trng. Lý do đu tiên không khác gì Triu Tài Vinh vì năm 2015, trong khi đương chc B trưởng B Công thương ông Hoàng đã cơ cu cho con trai là Vũ Quang Hi khi đó 28 tui được lãnh đo B Công thương điu đng v Sabeco v thế hàm Phó v trưởng đ đm đương v trí ch cht là Thành viên Hội đồng quản trị, đi din cho c phn nhà nước, đng thi kiêm chc Phó tng giám đc. Năm 2011, ông Vũ Quang Hi tng được b nhim làm Tng giám đc Tng công ty C phn Đu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI - trong ngành công thương do ông Vũ Huy Hoàng ph trách).

Nhưng đây chưa phi là lý do ct yếu vì h thng này có hàng trăm thái t đ nm vn mnh quc gia ch vì là con cháu ông này bà n. Lý do khiến ông Vũ v vườn là có quan hệ ct t vi Trnh Xuân Thanh và b cho v vườn là vn còn may mn. Ln này b nêu tên mt ln na chc s may mn y chào vĩnh bit ông ri.

Ông thứ ba là Hoàng Trung Hi, khác bit hn vi hai người trước nhưng khi b đt lên chiếc lò bát quái ca ông Trọng quan hình thc k lut thì hu như dân chúng khp nơi hoan h v tay chúc mng. Ông Hoàng Trung Hi mang mt ti danh khác : tham nhũng, được m t hóa "đã có ý kiến ch đo nâng tng mc đu tư d án Gang thép Thái Nguyên thiếu căn c". S tin tham nhũng chưa được xác đnh nhưng hu qu thì ai cũng thy : Mt nhà máy b thế hng nht min Bc nay biến thành st vn phế thi vì không th vn hành trong hàng chc năm qua.

Hoàng Trung Hải nguyên là Phó Th tướng, hin gi chc Bí thư thành y Hà Ni, một v trí có tim năng tr thành "tam tr" trong nay mai bng dưng b đá văng khi chiếc ghế vàng không th là mt quyết đnh vi vàng mà quyết đnh y phi nâng lên đt xung không biết bao nhiêu ln vì Hoàng Trung Hi có mt yếu t rt quan trong khác đỡ đu đó là yếu t Trung Quc.

Dĩ nhiên cả gung máy này đu không ít thì nhiu dính dáng ti Trung Quc nhưng dính ti mc mà mt Phó Th tướng ri Bí thư thành y như ông ta li b mt người tn công không mt mi đ công lun chú ý ti lai lch cũng n hành vi thân cn Trung Quc thì không th không có vn đ.

Người y là Blogger Lê Anh Hùng, mt cng tác viên ca đài VOA, tng có hàng chc lá đơn t cáo ông Hoàng Trung Hi là Tàu cng, b nhà cm quyn CSVN bt giam t Tháng By, 2018. Ông Hùng viết tớ76 lá đơn t cáo ông Hoàng Trung Hải trước khi b bt.

Và dĩ nhiên không ai dám kết án ông Bí thư thành y Hoàng Trung Hi là có hành vi bán c nhà máy Gang thép Thái nguyên cho Tập đoàn xây lp luyn kim Trung Quc (MCC).

Suy cho cùng, cả ba "ông b can" ch là mt cái c đ người dân nhìn v hướng khác mt dù cái c này xem ra nng ký và khó tiêu hóa cho mt th chế ly hào nhoáng bên ngoài làm cu cánh hơn là quyết tâm tiêu dit tham nhũng t trong trng nước.

Nếu quyết tâm thì đã không có các v án Trnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng. S không có Vũ Nhôm, hay t hơn là Trương Minh Tun, Nguyn Bc Son trong v MobiFone mua AVG. Cũng s không có Th Thiêm đang mưng m. Nhng Tt Thành Cang, Lê Thanh Hi, Nguyn Văn Đua, Lê Hoàng Quân s không có ca đ tr thành s quân.

Trong khi ba ông lên thớt thì làng Vũ La, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, Hi Dương chính quyn gióng trng pht c chiếm đt nông dân đ giao cho doanh nghip. Trong khi Th Thiêm còn chưa hết tang thương thì quan quân đã kéo ti Vườn rau Lc Hưng tn công đp phá mt mnh đt con con nhm chng t bo lc cách mng là đúng đn.

Vậy thì có nên tin quyết tâm trong sch b máy đ đt nước đng lên hay quyết tâm tr thù bt k nhân dân ln bi ?

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 11/12/2019

Published in Diễn đàn

Trong thời gian gn đây "đường lưỡi bò" xut hin ti Vit Nam vi tn sut ngày mt nhiu và tinh vi hơn. Nó có trong phim gii trí, trong bn đ đnh v ca xe auto nhp khu, bây giờ nó xut hin trong giáo trình đại hc của trường Đi hc Kinh doanh và Công ngh Hà Ni.

nou1

Nhà hoạt đng Nguyn Thúy Hnh (gia) cùng bn bè phn đi các hành đng ca Trung Quốc Bin Đông, 6/8/2019.

Trong cuốn Đc sơ cp 1 "Developing Chinese", bn đ mô tả lãnh th Trung Quc có thêm "đường lưỡi bò" được in to, rõ nét. cun Nghe sơ cp 1 "Developing Chinese", hình nh in nh hơn. Đây là giáo trình dy và hc tp dành cho sinh viên năm nht khoa Trung - Nht.

Không như trước đây khi "đường lưỡi bò" xut hin thì chính quyn thường có thái đ th ơ, nếu buc lm ch pht hành chánh và vt hay người mang nó hoàn toàn vô can. Nhưng ln này thì khác, đi vi b phim "Everest - Người tuyết bé nh" xut hin hình nh "đường lưỡi bò" thì Quyn Cc trưởng Cc Điện nh ca bà Nguyn Th Thu Hà b thu hi và mt s cán b trong hi đng duyt phim b khin trách. Nhng chiếc xe có h thng đnh v GDP mc đnh hình lưỡi bò trong bn đ đu b thu hi và hành đng kp thi này đã chng t rng chính quyn đã thay đổi thái đ còn đng cơ ti sao thay đi so vi trước đây thì còn tùy thuc vào nhn đnh tng người.

Đối vi đường lưỡi bò trong b phim Everest - Người tuyết bé nh, người xem s nhanh chóng quên đi khi v đến nhà. Vi chiếc bn đ có hình lưỡi bò trong những chiếc xe xut x t Trung Quc cũng d đi phó tuy nhiên vi đường lưỡi bò nm trong b sách giáo khoa dành cho sinh viên đi hc thì li là mt vn đ khác, nó cho thy tâm lý li ca các cán b giáo dc đã lên ti đnh đim, nó cũng vch ra mt nn giáo dc mà sách giáo khoa được gom nht t nước ngoài ri v photo copy li đ bán cho sinh viên làm giáo trình hc tp. Và trên hết nó ch ra rng không ai trong s nhng người mang sách phát cho sinh viên ý thc được s nguy him ca "đường lưỡi bò" khi nó ăn sâu vào tư duy ca sinh viên khoa Trung –Nht ca Đi hc Kinh doanh và Công ngh Hà Ni.

Câu chuyện mi nghe tường như đùa, bà Đào Th Thúy Hng, Phó Ch nhim Khoa Trung- Nht cho biết, cun sách này do sinh viên mang t Trung Quc v tng khoa và vẫn trong giai đon th nghim. Nhà trường cũng không th m tng trang đ kim tra.

Để thanh minh s vô tư ca các người trách nhim, ông Bùi Văn Thanh, Trưởng khoa Trung - Nht, Đi hc Kinh doanh và Công ngh Hà Ni, cho biết bn đường lưỡi bò" xuất hin trong bài 7 cun giáo trình do Đi hc Ngôn ng Bc Kinh phát hành, được khoa đưa vào s dng t đu năm hc 2019-2020. Hin nay sinh viên mi hc ti bài 5. Ông Thanh cũng cho biết hình nh đường lưỡi bò trong sách in quá nh "li ti" nên c gng lắm mi trông thy. S xác nhn ca ông Trưởng khoa ch đến sau khi sinh viên phát hin và hô hoán lên trước đó.

Theo ông Phó hiệu trưởng Vũ Văn Hóa, nhà trường đã thu hi giáo trình ca tt c lp, khong 500-700 cun, nhưng có th vn còn do mt s sinh viên mượn ca bn ri photo.

Sự tc trách đến t ban giám đc trường Đi hc Kinh doanh và Công ngh Hà Ni không nhng gây lo âu cho gii sinh viên mà còn gián tiếp giúp ý đ lan ta bn đ đường lưỡi bò ca Trung Quc ti Vit Nam có cơ hi phát trin trong môi trường giáo dc đi hc, mt môi trường lý tưởng cho ý đ nhum trng tư duy ca tui tr Vit Nam bng giáo trình có đường lưỡi bò làm ch đo.

Trung Quốc đã chng t rt cao tay trong vn đ "mượn dao giết người" mà k đem dao t Trung Quc v li Vit Nam chính là… người Vit Nam. Cng vi s vô tư ca h là tính lười biếng ca cán b ging dy đi vi c mt chương trình đào to cn s nghiên cu và tri nghim ca nhng người đng lp. Không ai thy rng s tc trách ca h s mang đến h ly thế nào đi thanh niên và cng đng, h ch biết đưa ra nhng li bin h ngô nghê l ra không nên có t ming ca nhng người trí thc.

Chống li s lan ta ca đường lưỡi bò là mt vic làm khó khăn cn s tiếp tay ca toàn xã hi, nhưng trước mt chính quyền vn còn lúng túng chưa chn được hướng gii quyết mnh m và tích cc. Mnh m khi có nhng chế tài đ mnh đ răn đe nhng k cơ hi và tham lam trước cám d t Trung Quc. Tích cc t nhng bin pháp ngăn nga cũng như khuyến khích người dân tiếp tay chống li đường lưỡi bò mt cách toàn din. Nhng chính sách như thế vn chưa được áp dng trong khi Bc Kinh ngày đêm din tp biến đường lưỡi bò thành s đã ri trong các hi ngh cp cao do h t chc như Din Đàn Hương Sơn trong nhng ngày va qua.

Đã từ lâu Hà Ni xut hin mt hi nhóm có cái tên rt n tượng đó là t chc No U, ct đường lưỡi bò trong mi lúc mi nơi. Chiếc logo ct hình lưỡi bò cho đến nay đã tr thành quen thuc vi rt nhiu người thế nhưng No U vn là cái gai trong mt chính quyền Hà Ni, nó cho thy tm nhìn hn hp ca mt chính ph luôn lo s s phn ng ca người dân vi chế đ mà không lo s âm mưu tim cn ca mt chính sách trường kỳ mai phc ca Bc Kinh.

Cũng khá ngạc nhiên khác vi mi ln, câu chuyn đường lưỡi bò xut hin trong giáo trình ging dy ca Đi hc Kinh doanh và Công ngh Hà Ni đã bPhòng an ninh chính trị  nội b (PA03), Công an Hà Ni làm vic vi trường trong ngày 3 tháng 11.

Sai sót của nhà trường đến t s cu th ca h thng giáo dc và người dân tng chng kiến nhiu ln nhng tai hi ca sách giáo khoa dy hc sinh như vt hc nói v nhng câu chuyn có liên quan đến lch s, nht là lch s gia Vit Nam và Trung Quc.

Hôm nay là đường lưỡi bò trong khuôn viên nhà trường biết đâu ngày mai nó s xut hin ngay trong vườn hoa Tượng đài Lý Thái T, nơi mi ln người dân biu tình chng Trung Quc là xut hin nhng con người mang mt n bng sáp, vô cm chng li nhng người cm thy Trung Quc chính là hu hon khó lường ca Vit Nam.

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 05/11/2019

Published in Diễn đàn

Hình ảnh Phó Th tướng kiêm B trưởng Ngoi giao Phm Bình Mình đng cô đơn trong ngh trường đc bài din văn ti phiên tho lun chung cp cao khóa 74 Đi hi đng Liên Hp Quc phn ánh hin trng tình thế ca Vit Nam trước dư lun quc tế mt cách sinh động. Nó cho thy Vit Nam dù mun làm gì, nói gì cũng không thuyết phc được bt c nước nào chu nghe li minh chng trước vic Trung Quc không dng bước trong âm mưu thôn tính bin Đông qua đường chín đon mà nước này áp đt.

boivi1

Hải Dương 981 Bin Đông hi 2014.

Trước s ln lướt, uy hiếp ca Trung Quc ti bãi Tư Chính thuc đc quyn kinh tế ca Vit Nam gii quan sát chính tr quc tế nêu ra trong nhng ngày gn đây cho thy đã đến lúc Hà Ni cn nhìn li chính sách đi ngoi mà h tng theo đui trong nhiu năm qua nhm thay đi cho phù hợp vi hoàn cnh ca đt nước hin nay trước nguy cơ xâm lược ca Trung Quc ngày mt rõ ràng và không cn che du.

Trong một bài báo trên tờ Diploma Tiến sĩ Rajeswari Pillai Rajagopalan, Học gi và Ch tch Sáng kiến Chính sách Ht nhân và Không gian thuc Qu Observer Research Foundation (ORF) New Delhi, n Đ cho rng mc dù Vit Nam và Trung Quc đang lao vào mt cuc đi đu d di ti Bin Đông nhưng s vic li không thu hút được s quan tâm đy đ ca thế gii. Theo trích dẫn ca VOA, sau khi nêu hàng hoạt các phn ng ca Vit Nam sau v nhóm tàu kho sát Hi Dương Địa Cht 8 ca Trung Quc xâm phm vùng EEZ ca Vit Nam, Tiến sĩ Rajeswari viết : "Trong tình hình này, chính ph Vit Nam tìm cách tác đng đến các nước n Đ, Hoa Kỳ, Nga, Úc và nhiu nước khác trong khu vc n Đ - Thái Bình Dương. Đáp li li kêu gi này là gì ? Một s im lng và nhng li phát biu "sáo rng".

Câu hỏi đt ra : Ti sao quc tế quay lưng vi Vit Nam v vn đ Bin Đông trong khi vn làm ăn, mua bán giao ho và thm chí còn giúp đ Vit Nam trong các d án xã hi ?

Bởi vì giao thương và giao chiến là hai vic hoàn toàn khác nhau. Vit Nam và Trung Quc có giao tranh cách nào đi na thì các nước thuc khi tư bn s không bao gi tham gia vì ý thc h đã phân chia hai khi t nhng năm đu ca thp k 50 ca thế k trước, khi cng sn và t do chia cắt rch ròi vi nhau gây nên nhiu cuc chiến tranh quc cng mà chiến tranh Vit Nam là mt bài hc lch s còn tươi vết máu ca c hai min Vit Nam và các nước khác như Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, Nam Hàn, Philippines, và nht là M.

Bởi vì Vit Nam vẫn là nước kiên trì theo ch nghĩa cng sn trong s 5 nước cui cùng còn sót li trên thế gii bao gm Trung Quc, Bc Triu Tiên, Lào, Cuba và Vit Nam. Câu chuyn tranh chp Bin Đông, đc bit là Bãi Tư Chính đang xy ra gia hai đt nước có cùng ý thức h, cùng lý tưởng và cùng chung mc đích chính tr s không được bt c nước nào trong thế gii t do có th tham gia vào vic hòa gii, can thip hay bênh vc mt cách tích cc.

Bởi vì thái đ ca Vit Nam không nht quán và luôn luôn gây cho quốc tế nhng du hi v tính đi dây trong quan h ngoi giao. Vit Nam cho rng các nước ln có quyn li ti Vit Nam phi bo v quyn li ca h bng cách ng h lp trường ca Vit Nam nhưng Hà Ni quên rng Trung Quc mi chính là ngun li vô tn đi với nhiu nước hin nay.

Bởi vì ngay chính Hoa Kỳ cũng không hoàn toàn thoi mái khi quan h ngoi giao tr li vi Vit Nam sau nhiu chc năm đt đon. Mt mt Hà Ni tay bt mt mng vi M nhưng sau lưng li cho phép báo chí ca Đng tiếp tc h nhc M bng các bài viết nhc lại cuc chiến tranh thn thánh chng m gn 50 năm v trước.

Bởi vì mc tiêu là nhm ti s góp sc ca M nhưng Hà Ni công khai cho phép bà Nguyn Th Kim Ngân, Ch tch Quc hi Vit Nam tiếp xúc vi đi din ca Tng thng Murado ca Venezuela khi nước này trên bờ vc sp đ vì s phong ta ca M và nhiu nước phương Tây. Vic làm phi chính tr này chc chn s được các chính khách M ghi vào s tay ca h đ cnh báo chính quyn Washington nếu có ý đnh tiến thêm mt bước vi Vit Nam.

Bởi vì các nước EU cũng như n Đ, Nht Bn, Úc, Philippines, Hàn Quc chia s lý tưởng t do dân ch vi M trong khi Vit Nam cho rng mi nước có cách nhìn dân ch nhân quyn khác nhau và vì vy Vit Nam tng nhiu ln b quc tế ch trích v vn đ này, mt vn đ ct lõi mà Vit Nam không bao gi tuân th.

Bởi vì Vit Nam theo s ch đo rt khôn khéo ca Trung Quc không chp nhn đng chung vi nước này mà chng li nước khác nên mi li kêu gi thế gii lên tiếng trước hành vi xâm ln ca Trung Quc đu vô ích. Không nước nào chp nhn làm công vic h đ giúp cho k đã t chi nhn mình làm bn.

Bởi vì Trung Quc ct lc ngăn cn Vit Nam liên minh vi M hay bt c nước nào trong thế gii t do vì Bc Kinh biết rng khi chp nhn gii pháp liên minh Vit Nam s bị buc phi t b th chế Cng sn vì thế gii t do và cng sn không th liên minh.

Bởi vì Vit Nam biết chc rng ngay c chp nhn liên minh vi Hoa Kỳ thì Quc hi M s ràng buc Hà Ni vào nhiu yêu cu mà nước M vn theo đui trong đó có vn đ nhân quyền, mt cc xương khó gm cho chính th Vit Nam. Bi vì nước M không th hy sinh xương máu ca công dân nước mình đ liên minh, bo v cho mt đt nước xem nhân quyn là k thù ca chế đ.

Tất c nhng "bi vì" y đang cn tr Vit Nam tiến gn với thế gii đ bo v mình. Trung Quc biêt rõ điu y và thn nhiên tiếp tc đưa tàu vào khu vc Bãi Tư Chính đ cnh cáo Vit Nam rng h s có th cho Vit Nam mt bài hc th hai vì Hà Ni chơi ván c cng sn li nhìn chng sang phía k thù là thế lc thù địch.

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 04/10/2019

Published in Diễn đàn
vendredi, 04 octobre 2019 07:05

Hà Nội không vội được đâu

Hôm 5 tháng 3, Đại s quán M ti Hà Ni đưa ra mt báo cáo gây sửng sốt v ô nhim không khí, thông s PM2,5 cao gp 7 ln so vi mc khuyến cáo ca T chc Y tế Thế gii (WHO) và gp 3 ln so vi tiêu chun môi trường ca Vit Nam. Mi đây nht, sáng ngày 1 tháng 10 Hà Ni như có mt màn sương dày đc bao ph nhưng thật ra đó là bụi trong không khí đang hòa trn vi nhau mà gii khoa hc gi là bi mn.

onhiem0

nh v ô nhim không khí Hà Ni hôm 30/09/2019.

Chỉ s AQI lúc 6 gi sáng ngày 30 tháng 9 ti Hà Ni có nơi lên ti 265, ch s bi mn PM2.5 là 215,4 µg/m3, cao gp 8 ln quy chun quc gia (25 µg/m3) và 20 ln trung bình năm của WHO. Ch s ca ngày 30/9 cũng cao hơn nhiu so vi kết qu đo được vào cùng thi đim ngày 29/9 vi AQI mc 179, bi mn PM2.5 là 109,3 µg/m3.

Các hạt bi mn PM2.5 và PM10 được sinh ra t t nhiên như cháy rng, khói núi la, các cơn bão cát, lốc xoáy, hoc t cht thi sinh vt, nước thi côn trùng. Nhưng đa phn bi được to ra t các hot đng ca con người. Theo gii chc trách nhim ti Hà Ni cho biết có 12 nguyên nhân gây ô nhim và to ra bi mn ti Hà Ni bao gm : khí x thi t ôtô, xe máy ; đun bếp than t ong, đt ci ; xây dng, phá d các công trình ; vn chuyn vt liu ; mùi hôi thi t h thng thoát nước chưa được x lý ; mùi t các tri chăn nuôi gia súc, gia cm.

Theo tổ chc đo cht lượng không khí thế giAirVisual cho biết thu thp d liu Vit Nam t nhiu trm đo thuc chính ph và phi chính ph thì theo bng xếp hng 10 thành ph có cht lượng không khí xu nht thế gii trên tng s 10.000 thành ph được quan trc ca ng dng AirVisual vào 8 gi ngày 26/9, Hà Ni v trí s 1 (ch s AQI luôn trên 200 - mc xu), ngay sau là th đô Jakarta ca Indonesia và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thế nhưng theo Th trưởng Tài nguyên và môi trường Lê Công Thành thì kết qu đo mc đ ô nhim ca các trang mng nước ngoài ch mang tính cht tham kho vì chưa được chun hóa. Ông cho rng các trang mng phn ánh cht lượng không khí trên toàn cu là trang mng nước ngoài mà theo B tìm hiu, thu thp thông tin từ nhiu trm quan trc không khí khác nhau ca Hà Ni và Thành phố Hồ Chí Minh lp đt có các trang mng này đt hàng và truyn thông tin cho các trang này.

Tuy nhiên trên tờ VnExpress, "Louise Watt, phát ngôn viên ca IQAir AirVisual gii thích cho công tác đo đt bi mịn ti Hà Ni, IQAir AirVisual thu thp d liu t 14 trm kim soát không khí, gm có 10 trm thuc chính ph. Đó là mng lưới qun lý cht lượng không khí Hà Ni, (http://moitruongthudo.vn/), Trung tâm quan trc môi trường min Bc (http://cem.gov.vn), Đại s quán M ti Hà Ni. Các t chc phi chính ph gm ba đi tác ca AirVisual (AirVisual Contributors) trong đó có mt t đi tác do Trung tâm phát trin sáng to xanh (GreenID) vn hành. mi trm, các ch s được thu thp theo thi gian thc, cht ô nhiễm được đo và da theo Ch s cht lượng không khí ca M (U.S. Air Quality Index value). Chng hn, đ tp trung ca PM2,5 là 102,2 micrograms trên mi m3 Hà Ni lúc 7h sáng nay được coi là không tt cho sc kho theo US Air Quality Index."

Sở dĩ chúng tôi trích dẫn khá nhiu vì mun chng minh rng li ph đnh ca Th trưởng Tài nguyên và môi trường Lê Công Thành là thiếu căn c. Nhng gì mà t chc IQAir AirVisual đã và đang làm trong tinh thn khoa hc và có th d dàng xác minh đ tin cy ca mt t chc phi chính phủ. Nhng s đo chính xác ca h không phi đ tham kho mà cn thy rng đó là công trình khoa hc đáng tin cy và cn da vào đ đi phó vi nhng gì đang xy ra.

Trước mt là sc khe cng đng có th nguy hi đến toàn b quc gia vì bi mn hòa cùng các loại ô nhim không khí khác hoàn toàn có th làm kit qu sc khe người dân bi nhng căn bnh ung thư hay bnh v hô hp, tim mch. Mc đ nguy him ca bi mn rt đáng s PM2.5 và PM10 đi vào đường hô hp khi con người hít th. Trong khi PM10 đi vào cơ th qua đường hô hp và tích t trên phi, thì PM2.5 đc bit nguy him hơn vì chúng bé đến mc có th lun lách vào các túi phi, tĩnh mch phi và xâm nhp vào h tun hoàn máu.

Một nghiên cu cTổ chc Y tế thế gii WHO và Cơ quan nghiên cu ung thư quc tế IARC cho biết nếu mt đ PM10 trong không khí tăng lên 10 µg/m3 thì t l ung thư tăng 22%, và mt đ PM2.5 tăng thêm 10 µg/m3 thì tỷ l ung thư phi tăng đến 36%.

Sự nguy him đã l rõ và người dân Hà Ni không biết làm gì hơn là mang khu trang tránh bi. T nhu cu này mt loi khu trang đc bit chng bi mn đã được bày bán vi giá khó tin : mt hp khoảng 20 cái được bán gn 500 ngàn đng nhưng vn có rt nhiu người tranh nhau mua còn mc đ an toàn thì chưa có cơ quan chc năng nào xác nhn.

Để đi phó vi bi mn, ông Nguyn Văn Tài, Tng cc trưởng Tng cc Môi trường nhận đnh nng độ bi mn PM2.5 tại Hà Nội mc cao nht trong 5 năm qua và ông khuyến cáo "người dân, đc bit là tr em, người ln tui, ph n mang thai, người mc các bnh hô hp nên hn chế ra bên ngoài, tham gia giao thông và các hot đng ngoài tri" Đây là gii pháp khó hiểu và cũng rất khó thc hin bi không ai có th mãi trong nhà đ tránh bi trong khi bao t không ngt thôi thúc phi kiếm tin.

Trong khi đó Bộ Y tế hoàn toàn im lng không có mt hướng dn nào dù đơn sơ nht cho người dân nhm phòng tránh hay sơ cu nếu có trường hp nhim bnh.

a nay câu nói quen thuc "Hà Ni không vi được đâu" mang hàm nghĩa "vi hoàn cnh hin ti ca Hà Ni, chuyn mun làm nhanh mt vic gì đó theo ý mình là khó thc hin, cn phi chn cách gii quyết phù hp". Đó là nói v người dân bt buc phi da dm vào quan trên, nhưng bây gi thì cái câu nói ca ming y đã lan sang nhà quan, nht là các quan trong B Tài nguyên Môi trường.

Phủ đnh kết qu ca mt cơ quan đc lp nhưng không có bt c mt quyết sách c th nào đi phó vấn nn ô nhim không khí là cách mà B Tài nguyên và môi trường đang làm. Người dân không khó đ đoán đnh rng ri đây hàng đng lý do ph đnh khác s được đưa ra nhm tránh né trách nhim c th trong đó không thiếu lý do khách quan do người dân to nên và cũng ti người dân không ý thức trách nhim gìn gi môi trường.

Con lừa già kéo c xe trách nhim vn mãi ì ch trên con đường phc v nhân dân và người Hà Ni mt ln na thm thía câu "sm" "Hà Ni không vi được đâu" nay đã vào thng chn quan trường và vì vy ni lo bi mn có kéo dài ti đâu cũng "ti xã hi này nó thế".

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 04/10/2019

Published in Diễn đàn

May là ông Triệu Tài Vinh chỉ học bốn… ngày !

Trân Văn, VOA, 02/10/2019

Cuối cùng, y ban Kim tra ca Tnh y Hà Giang cũng thay mt h thng chính tr Hà Giang, công b cách thc x lý các đng viên dính líu đến scandal gian ln đim trong kỳ thi Tt nghip Trung hc ph thông năm 2019.

vinh1

Ông Triệu Tài Vinh cho biết ông không được quy hoch "cán b cp chiến lược", ch được "bi dưỡng bn ngày làm y viên Trung ương Đng".

Theo đó, có tới 151 đảng viên, dính líu đến chuyn sa bài thi đ nâng đim, giúp các thí sinh mà hc lc chng đâu vào đâu (có nhng trường hp đim thi ba môn ch 0,5) giành được ch chúng mun trong h thng đi hc công lp Vit Nam hi năm ngoái.

Đáng lưu ý là sau 15 tháng "nâng lên, đặt xung", Ủy ban Kiểm tra ca Tnh y Hà Giang quyết đnh ch k lut 46/151 cá nhân, trong đó, ba b khai tr ra khi đng (c ba đã b khi t, đang b xem xét trách nhim hình s), mt b cnh cáo và 42 b khin trách.

Tuy cũng dính líu đến chuyện sa bài thi đ nâng đim nhưng chng rõ da vào tiêu chí nào, Ủy ban Kiểm tra ca Tnh y Hà Giang cho rng có 29/151 cá nhân mà vi phm "chưa đến mc b x lý k lut", ch phi "kim đim sâu sc, nghiêm túc rút kinh nghim" ?

76/151 cá nhân còn lại thì có 12 phải ch ý kiến t Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, 57 đang tiếp tc xem xét, bn đang ch din biến mi (2/4 đang ch phán quyết ca tòa, 2/4 đang mc bnh him nghèo...

***

Nhìn vào 29 trường hp dù dính líu đến scandal gian ln đim thi nhưng Ủy ban Kiểm tra Tnh y Hà Giang cho rng "chưa đến mc b x lý k lut", ch cn "kim đim sâu sc, nghiêm túc rút kinh nghim", người ta t s hoang mang, không biết nên khóc hay cười !

Ngoài trường hp bà Phm Th Hà (Phó Giám đc S Nông nghiệp và phát triển nông thôn), v ông Triu Tài Vinh (cựu Bí thư Tnh y, sau scandal gian ln đim thi được điu đng v Ban Kinh tế ca Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam) phi "kim đim sâu sc, nghiêm túc rút kinh nghim" vì đ "em chng tác đng cho con được nâng đim thi", còn có nhiu trường hp khác rt đáng đ ý nhưng do báo chí thông tin không đy đ, công chúng không biết đ bàn (1)...

Chẳng hn trường hp bà Nguyn Th Lan Anh (Chánh án Tòa án Hà Giang). Con bà Anh cũng là mt trong nhng đa tr được sa bài thi đ nâng đim nhưng theo Ủy ban Kiểm tra Tnh y Hà Giang, Chánh án Tòa án Hà Giang chỉ cn "kim đim sâu sc, nghiêm túc rút kinh nghim" khi "đ chng tác đng vi người khác giúp nâng đim thi cho con" là có th tiếp tc nhân danh Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam ch đo xét x đ th !

Tương t, bà Vương Ngc Hà (Phó Đoàn Đi biu Quc hi ca Hà Giang) không b k lut vì m bà mi là người… "tác đng" sa bài thi – nâng đim cho con bà. Các ông : Đ Tiến Dũng (Phó Giám đc Công an Hà Giang), Nguyn Ngc Linh (Chánh Thanh tra Công an Hà Giang), Nguyn Ngc Châu (Chỉ huy phó Biên phòng Hà Giang) tnh không b k lut vì con ca h được sa bài thi - nâng đim là do "tác đng" ca… v h !..

***

Không nên đối chiếu danh sách đng viên b Ủy ban Kiểm tra Tnh y Hà Giang quyết đnh áp dng k lut đng, vi danh sách đng viên "chưa đến mc b x lý k lut", ch phi "kim đim sâu sc, nghiêm túc rút kinh nghim" vì nguy hi cho… não !

Tại sao cùng nh "tác đng" ca "người khác" đ con được sa bài thi – nâng đim nhưng ông Nguyn Trung Tuyến (bo v), bà Nguyn Th Sáu (kế toán), bà Nguyn Th Thu Hà (nhân viên Văn phòng), ông Nguyn Văn Hà (nhân viên Ban Tài chính B Ch huy quân s Hà Giang), ông Nguyn Trung Thành (sĩ quan cnh sát thun túy, không có chc v),… li b "khin trách", còn nhng đng viên gi trng trách thì không ?

Tại sao bà Phm Th Hà (phu nhân ông Triu Tài Vinh) "đ em chng tác đng nâng đim cho con" thì "chưa đến mc b x lý k lut", ch phi "kim đim sâu sc, nghiêm túc rút kinh nghim", còn ông Vàng Mí Ch (Phó Ch tch Hội đồng nhân dân huyn Đng Văn) "nhờ ch dâu tác đng nâng đim cho con" thì "vi phm quy đnh nhng điu đng viên không được làm" thành ra b "khin trách" ? Chng l ch dâu nguy him hơn em chng ?

Dường như khi xem xét đ xác đnh có k lut nhng đng viên dính líu đến scandal gian ln đim thi hay không, Ủy ban Kiểm tra ca Tnh y Hà Giang c ý phân đnh gia "nh" và "đ" nhm tách bch gia… ch đng và… th đng.

Việc phân đnh gia "nh người khác tác đng" vi "đ người khác tác đng", ri quyết đinh "nh" thì phi x lý k lut còn "đ" thì được min tr trách nhim, ch cn "kim đim sâu sc, nghiêm túc rút kinh nghim" là… xong, da trên nhng tiêu chí nào ?

Chưa k nếu "nh" tht s là ch đng thì ch "khin trách", thm chí "cnh cáo" ri… thôi, có tha đáng không ? Nếu không (vì ch đng rõ ràng là c tình phm pháp) thì l nào li tha… m, m v, ch dâu, em chng các viên chc lãnh đo ? Tha như thế thì còn gì là "pháp chế xã hi ch nghĩa", còn gì là "sng và làm vic theo hiến pháp và pháp lut ? Làm sao có th "xây dng xã hi công bng, dân ch, văn minh" ?

***

Sau một thi gian dài "im hơi, lng tiếng", tun trước, ông Triu Tài Vinh "xut đu l din". Nhân dịp tái ng công chúng qua hi tho vi mi phương thc lãnh đo ca đng trong điu kin mi" do Tp chí Cng sn t chc, ông Vinh nhc li nhng scandal liên quan ti ông : C h làm quan (v, em trai, em gái, em dâu, em r, bà con ni ngoi chia nhau nắm gi vai trò lãnh đo nhiu ngành, nhiu cp Hà Giang). Gian ln thi c (c con gái ln cháu cùng "b" sa bài thi, nâng đim),… - kèm li khuyên các đng chí ca ông là "phi đi mt vi thc tế, vượt qua".

Ông Vinh được mi làm din gi ti hội thảo va k vì tng là Bí thư tnh Hà Giang trong chín năm. Theo ông Vinh : "Chính tr Hà Giang n đnh vì sc đ kháng ca h thng chính tr Hà Giang rt tt" (2) ! Cho dù ngay sau đó có khá nhiu người dè bu tuyên b va k nhưng quyết đnh x lý 151 đng viên dính líu đến scandal gian ln đim trong kỳ thi Tt nghip Trung hc ph thông năm 2019 mà Ủy ban Kiểm tra ca Tnh y hà Giang mi công b cho thy, rõ ràng "sc đ kháng ca h thng chính tr Hà Giang rt tt", nếu không, cách x lý không th như đã thy !

Bàn vềi mi phương thc lãnh đo ca đng trong điu kin mi", ông Vinh tâm tình : Ông không được quy hoch "cán b cp chiến lược", ch được "bi dưỡng bn ngày làm y viên Trung ương Đng" (3). Ông Vinh bo rng, sau khi đm nhn vai trò Phó Ch tch tỉnh, ri Bí thư Hà Giang, ông nhn ra gia "lý lun và thc tin có khong cách" nên mun được hc thêm ! Tuy ông Vinh t ra rt t hào v "h thng chính tr" Hà Giang, xem đó như mt sn phm do công ca ông nhưng vi thc tế mà công chúng đã thy, đã biết v Hà Giang, có l ông Vinh không nên… "hc thêm", dù ch mt ngày !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 02/10/2019

Chú thích

(1) https://vtc.vn/gian-lan-thi-cu-o-ha-giang-cong-bo-danh-sach-151-can-bo-dang-vien-lien-quan-d501818.html

(2) https://tuoitre.vn/ong-trieu-tai-vinh-noi-ve-chuyen-ca-nha-lam-quan-va-tieu-cuc-thi-cu-20190925113853604.htm

(3) https://news.zing.vn/ong-trieu-tai-vinh-chia-se-ve-chuyen-ca-ho-lam-quan-gian-lan-thi-cu-post993949.html

******************

Vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm liên quan vụ nâng điểm thi cho con

RFA, 02/10/2019

Vợ của ông Triệu Tài Vinh, là bà Phạm Thị Hà, hiện là Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang, bị yêu cầu kiểm điểm "vì để em chồng tác động nâng điểm cho con". Truyền thông trong nước loan tin vừa nói hôm 2/10.

vinh2

Bí thư tỉnh Hà Giang Triệu Tài Vinh - Courtesy vnn

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang liên quan đến sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này, cơ quan chức năng đã kỷ luật 151 trường hợp. Ngoài ông Trần Quý Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Văn Sử - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang đã bị kỷ luật cảnh cáo và đang tiến hành việc thi hành kỷ luật Đảng, thì còn 149 trường hợp được tiến hành kiểm tra, xem xét xử lý.

Ngoài ra theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, có 29 trường hợp cán bộ, đảng viên có vi phạm, nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Trong số này, đáng lưu ý là bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, là vợ nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh.

Theo Ủy ban Kiểm tra, bà Hà đã "để em chồng tác động cho con được nâng điểm thi", sai phạm chưa tới mức bị xử lý kỷ luật, mà chỉ yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Vào năm 2018, khi có thông tin về việc tên con gái có trong danh sách nâng điểm, ông Triệu Tài Vinh nói với báo chí trong nước rằng ông không biết và không chỉ đạo việc này.

Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La là 3 địa phương xảy ra gian lận thi cử tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Cụ thể, Hà Giang có 107 thí sinh được nâng điểm, trong đó có nhiều thí sinh là con các quan chức, lãnh đạo của tỉnh này, bao gồm cả nguyên Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh.

Published in Diễn đàn
dimanche, 22 septembre 2019 16:17

‘Hy sinh đời bố, củng cố đời con’

Người dân tht s bc xúc khi nghe b can Nguyn Bc Son, cu B trưởng B Thông tin và truyn thông, b cáo buc đã nhn 3 triu USD (gn 66,5 t đng) t ch tch AVG Phm Nht Vũ và hin mi np hơn 500 triu đng đ khc phc hu qu. Ông Son khai tin nhn hi l đã giao cho con gái trong khong 10 ln song không có tài liu chng minh, và con gái ca ông Son là Nguyn Th Thu Huyn đã ph nhn vic này.

hysinh1

Có phải tiền là động lực thúc đẩy tham nhũng để bảo đảm gia đình và con cái đi vào tương lai : ‘Hy sinh đời bố, củng cố đời con’ ? - Ảnh minh họa 

Ba triệu đô la không phi là mt con s nh so vi nhng đi án tham nhũng khác vì đây là s tiến lấy trc tiếp t ngân sách nhà nước tc là tin tươi thóc tht nhưng ông Son li xem thường lut pháp đến ni khai man rng đã đưa cho con gái mình. Vic khai man này rt d phát hin nhưng không hiu sao cơ quan điu tra, tòa án vn chu bó tay và cho tới nay thời gian trôi qua khá lâu nhưng Nguyn Bc Son vn chưa b bt c bin pháp chế tài nào hu thu hi s tin mà y đã đút vào túi.

Lần theo thi gian, người ta không h ngc nhiên vi trường hp ca Nguyn Bc Son vì đã có quá nhiu v tương t xy ra liên tiếp trong các đi án tham nhũng.

Vụ Vinashin trong sut 5 năm cơ quan thi hành án ch thu hi được 3 t trong khi s tin tht thoát lên đến 1.080 t đng. V Vinalines không khá gì hơn ch thu được 10% s tin mà tòa án giao cho cơ quan thi hành án.

Tháng 4 năm 2017, Cục trưởng Thi hành án dân s Hà Ni, ông Lê Quang Tiến cho biết riêng v Dương Chí Dũng và đng phm, s tin phi thi hành án là hơn 358 t đng nhưng mi thu được hơn 41 t đng, và gn như không còn kh năng thu hi thêm.

Trong vụ án Nguyễn Đc Kiên, gây thit hi nhiu t đng cho Ngân hàng ACB trên 100,146 t đng, trong đó có 100 triu đng án phí, phi truy np trên 100,046 t đng cho ngân sách nhà nước, nhưng tính đến cui tháng 3 năm 2017, ch thi hành được 100 triu đng án phí và hơn 74 t tin truy np. Nguyn Đc Kiên còn phi thi hành 26 t 44 triu đng.

Có hơn 6.500 t đng trong v Phm Công Danh, hơn 13.700 t đng trong v Huỳnh Th Huyn Như và hơn 2.500 t đng trong v Phm Th Bích Lương liên quan Ngân hàng Agribank… đều chưa được thu hi.

Người dân chng nhng tht vng h còn nghi ng ngay c cơ quan thi hành án đã toa rp vi gia đình b can đ tiếp tc đút túi tin hi l cho cán b hu tránh b tch thu tài sn mà can phm có dính líu ti. Theo nhiu cán b tư pháp cho biết s dĩ vic thu hi tài sn b kéo dài, hiu qu thp do nhiu nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân v mt th chế, do khâu t chc thc hin, tài sn ca đi tượng đã b tu tán trước khi tòa án có phán quyết.

Một hin tượng chung là khi x một v đi án nào đó tòa án chun b h sơ quá lâu, ch khi câu chuyn được dân chúng gn như biết hết thì các nghi phm mi b đưa ra trước tòa. H có mt thi gian dài tu tán tài sn bt minh k c khi tài sn đó quá ln, khó chuyn đi trong lúc bình thường.

Trong thời gian gn đây chuyn tin ra nước ngoài không còn là vn đ khó khăn na. Tin huê hng cho vic chuyn chui qua nhiu đường giây dã giúp cho nhng đng bc bt chính luân chuyn mt cách d dàng t Vit Nam đi các châu lc khác k c M. Người ta không l khi có rt nhiu cán b Vit Nam vô tư mua nhà ti M mà không b bt c cn tr nào vì h không mang theo trong mình khi bay mà nhng khon tin rt ln đã được chuyn đi t trước.

Những hình thc ra tin đã được chuyn tai nhau trong đội ngũ cán bộ khiến h có th dùng nhng cơ s business ti nước ngoài làm bình phong cho đng tin bt chính mà h kiếm được. Vic ra tin đã tr thành quen thuc đến ni có nhng s tin ln nhiu triu đô la bng tr thành ít oi khi đã được ra.

Ngoài ra theo Bộ Tư pháp, còn có những nguyên nhân khác khiến khó thu hi tài sn tham nhũng.

Một là, s tin phi thu hi rất ln nhưng người phi thi hành án không có tài sn hoc tài sn bo đm giá tr thp. Ví d, v Dương Chí Dũng và đng phm phi bi thường cho Tng Công ty Hàng hi Vit Nam hơn 358 t đng, nhưng mi thu được hơn 41 t đng và gn như không còn khng thu hồi thêm. Nguyên nhân này phi được làm rõ tng chi tiết xem s tin tht thoát xy ra t đâu và cơ quan điu tra phi rà soát bng được nhng đng tin nh nht đ t đó vây bt nhng con cá mp còn n mình trong v án.

Thứ hai là tài sn đã b tu tán, che giấu… hoc tình trng pháp lý ca tài sn chưa rõ ràng. Trong trường hp này cn quyết đoán tài sn do ai đng tên và truy ra ngun gc bt k giy t s hu ca chúng mp m như thế nào. Phn vic này rt d phát hin t nhng chuyên viên nhà đất ngoại tr chính h mun có chuyn mp m nhm tu tán tài sn.

Nguyên nhân thứ ba theo B Tư pháp là vướng mc v cơ chế, th chế trong vic x lý tài sn nm nhiu đa phương khác nhau nên nh hưởng đến quá trình thi hành án. Ví d v Phm Công Danh, liên quan Cục Thi hành án dân s thành ph H Chí Minh, Đà Nng và tnh Qung Ngãi. Vn đ này B Tư pháp phi có liên văn bn cho toàn quc nhm đưa ra quyn thi hành án cho các Cc Thi hành án tuân hành bn án bt c được xét x đâu cũng đu có tư cách pháp lý như nhau.

Ngoài ra một s v không th x lý ti phm tham nhũng do cơ chế hay do móc ngoc ngay khi th lý h sơ nên tòa ch có th x lý ti c ý làm trái quy đnh ca Nhà nước v qun lý kinh tế gây hu qu nghiêm trng mà không phi là tham nhũng. Do đó, việc thu hi tài sn tham nhũng không th thc hin được.

Theo một chuyên gia quc tế v vn đ này, Ông Shervin Majlessi Cố vn pháp lut cao cấp ca Word Bank cho biết, theo kinh nghim quc tế, n lc thu hi tài sn tham nhũng thông qua quy trình truyn thng, nghĩa là qua kênh t tng và theo phán quyết ca tòa án, thường ít mang li hiu qu. Do vy, nhiu nước đã la chn cách thc "tch thu tài sản mà không cn tuyên án". Ông cho biết " M, trong mt v vic mi đây nht, nếu ch quan tòa phán quyết s mt rt nhiu thi gian nên lc lượng chc năng đã s dng bin pháp tch thu tài sn mà không cn tuyên án đ tch thu khon tin hơn 1 tỷ USD". Theo ông Majlessi, cách thức áp dng bin pháp tch thu tài sn mà không cn tuyên án mi nước có khác nhau nhưng đu có đim chung là hướng vào tài sn bt minh ch không phi cá nhân.

Chỉ khi nào lut pháp Vit Nam rch ròi trong thi hành án cũng như áp dng nhng bin pháp chế tài nhanh chóng, k c cô lp, phong ta tài sn ca bt c nghi can nào khi Cơ quan điu tra bt đu thm cung. Bên cnh đó là vic áp dng bin pháp mnh trong lúc thi hành án, bt gi nhng người c tình bo v, bao che, làm giả giy t cho tài sn bt minh cùng hàng chc bin pháp khác. Lúc y may ra tài sn tham nhũng mi chy v li vi ngân sách nhà nước bng không câu nói biếm nh ca dân gian : "Hy sinh đi b, cng c đi con" vn là kim ch nam cho nhng người n cha con Nguyn Bc Son mà thôi.

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 22/09/2019

Published in Diễn đàn

Trong vòng một tun l va qua người ta li bàn tán đến phát biu ca bà Chủ tịch quốc hội Nguyn Th Kim Ngân khi mt ln na bà da vào câu nói ca Phó ch tch quc hi Phùng Quc Hin đ lp li nhng gì bà tng nói trước đây.

toquoc1

Phó Chủ tịch Quốc hội: "Nói đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà luật chỉ thấy đòi hỏi tổ quốc làm nhiều thứ quá"… (ảnh Dân Trí)

Qua góp ý của mt s thành viên y ban Thường v Quc hi khi xem xét dự án Lut thanh niên (sa đi) được Chính ph trình sáng ngày 10 tháng 9, theo Chủ tịch quốc hội, lut này "cn thiết kế lut đ thanh niên thy rõ trách nhim, nghĩa v và khi thc hin thì h được quyn li gì, nói như Phó chủ tịch quốc hội Phùng Quc Hin là "hãy hi ta đã làm gì cho T quc hôm nay" ?

Người dân vn chưa quên ngay sau khi tuyên thệ nhm chc Chủ tịch quốc hội bà Nguyn Th Kim Ngân đã phát bivới báo chí ngày 23/7/2016 "Bảo v hòa bình không phải hô hào cho tht to, kích đng thế này thế khác là có được ch quyn, không có đâu. Mt s t chc, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế n nhưng nhng người đó, t chc đó làm gì cho đt nước ?"

Chủ tịch quốc hội rõ ràng đã rt tâm đc vi câu danh ngôn mà Tổng thng M John F. Kennedy đã phát biu trong bài din văn nhm chc ngày 20 tháng 1 năm 1961 : "Đng hi t quc có th làm gì cho bn mà hãy hi : Bn có th làm được gì cho t quc". (Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country).

Và trước đó na vào tháng 1/1955, sau khi tiếp qun Th đô, ti bui l khai mc Trường Đi hc nhân dân Vit Nam Ch tch H Chí Minh cũng tng nói : "Phi quan tâm đến vic khôi phc và xây dng li nước nhà. Nhim v ca thanh niên không phải là hi nước nhà đã cho mình nhng gì. Mà phi t hi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình phi làm thế nào cho ích li nước nhà nhiu hơn ? Mình đã vì li ích nước nhà mà hy sinh phn đu chng nào".

Trong hai câu vừa nêu câu ca Tng thng Kennedy ngắn gn và súc tích hơn bi ch "có th", hàm ý trng thái không xác quyết và vì vy người hi có quyn la chn thái đ ca mình, trong khi câu ca Ch tch H Chí Minh đi vào chi tiết "ích li nước nhà" mang ý nghĩa thiết thc hơn và vì vy d liên tưởng ti chính ph hơn. Câu ca Kennedy nhm ti t quc, câu ca Ch tch H Chí Minh có v nhm ti chính quyn, mt thc th đi din cho t quc và vì vy ông và nhng người cán b sau này có ý ám ch t quc và chính ph là mt.

Nhưng không. T quc được hình thành trước chính ph qua bn yếu t : Lãnh th, lch s, văn hóa và con người. Chính ph được con người chn la trong cng đng ca mình đ điu hành t quc tc đt nước hay nước nhà như Ch tch H Chí Minh đã dùng. Chính ph không th đng hóa với t quc vì suy nghĩ như vy là gian ln, nếu không mun nói là thiếu lương thin. T quc vĩnh cu còn chính ph ch là giai đon. Chính ph có th đc tài hay dân ch nhưng t quc không có khái nim y. Chính ph có th thay đi nhưng t quc chthể mt ch không th thay đi.

Mỗi cá nhân trong mt đt nước t biết bn phn ca mình đi vi t quc thông qua lut pháp mà chính ph ban hành. Người dân biết rng không đóng thuế, không tham gia nghĩa v quân s, không chp hành lut l mà hiến pháp đưa ra là gián tiếp không "làm gì cho t quc". Ngược li nếu nhng bn phn y được thi hành đy đ thì xem như đã làm tròn bn phn đi vi t quc. Nếu mt cá nhân mun làm điu gì hơn na đ đóng góp cho đt nước thì vic làm y hoàn toàn t nguyn và không ai có quyền bt buc người khác phi làm ging như anh / ch ta.

Vế th nht trong câu rt khiên cưỡng vì không my ai li ng ngn đt câu hi "T quc đã làm gì cho tôi" c. Bi vì t quc là mt khái nim tru tượng nó được đnh dng bi 4 yếu t va nêu hp li đ hình thành, trong đó yếu t con người là quan trng nht vì thiếu con người chc chn không th có t quc. Tuy nhiên khi có con người mà yếu t lãnh th không có thì t quc y được hình thành như thế nào ? Tc người Dijan là minh chng cho trường hp vô t quc và h phi sng nh ti nhiu nước khp thế gii. Mi người trong mt quc gia trc tiếp góp phn bng nhiu cách đ bi đp cho mnh đt mà t tiên h cũng như con cháu s sng. T quc là căn nhà chung cho mi người t hp và không ai lại đi hi căn nhà y đã làm gì cho mình.

Tổ quc không th làm mt vic gì c th đ mi cá nhân phi tht lên câu hi như thế và vì vy phn th hai "bn đã làm gì cho t quc" cũng khó thuyết phc.

Mỗi cá nhân sng trong mt đt nước khi đã làm vic đ sng thì chí ít h đã "làm gì" cho t quc ri. Nó như mt cách góp go nu cơm chung trong ngôi nhà mang tên t quc. Go y có th là tin thuế, có th là xương máu chng ngoi xâm, có th là nhng đóng góp trí tuệ cũng có th là nhng băn khoăn làm sao cho t quc được đc lp hùng cường. Nếu ai cũng có nhng đòi hi bt buc mi công dân phi có đóng góp ngang bng vi nhng anh hùng thì làm sao xây dng đ nhng con đườ