Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

vendredi, 08 mars 2019 18:23

Mùa đông đang đến !

Mùa đông, tất nhiên, năm nào cũng đến nơi này. Nhưng mùa đông đang đến nơi đây năm này trùng hp vi b cui ca cun phim tp Trò chơi Vương quyn (Game of Thrones), được biết s trình chiếu khp nơi vào ngày 14 tháng Tư sp ti. Gn hai năm ch đi cho b cui này, khán gi hâm m b phim tp này khp thế gii không du được s nóng lòng và háo hc để biết tng nhân vt s kết thúc ra sao và ai s lên nm vương quyn sau cùng.

muadong1

Game of Thrones.

"Mùa đông đang đến" có một s ý nghĩa trong bộ phim tp này. Mt, s cnh cáo và cnh giác liên tc đ chun b hu đi phó vi nhng him nguy và thách thc đang đến. Hai, mùa đông cũng hàm ý rng nhng ai đã quen và chun b tt nht sưu thế đi phó vi nó, mà không ai bng gia đình h Stark, hiện thân ca mùa đông. Ba, mùa đông đang đến là s cnh báo đi vi mt k thù có nguy cơ hy dit tt c, the White Walkers, trong khi thế gian còn li lm nghi ng và chia r nhau.

Bộ phim tp Game of Thrones tuy hư cu nhưng có sc thu hút mãnh liệt vi mi gii. Ngay c cu Tng thng Hoa Kỳ Barack Obama cũng b lôi cun. Sau khi bn tp ca mùa năm (season five) b cp và đưa lên mng đ ri sau đó hàng triu người ti xung xem min phí, cơ quan sn xut b phim tp này HBO đã quyết đnh t đó trở đi không làm như thế na. Ngoại l duy nht có lẽ là yêu cu được xem trước của Barack Obama vào lúc đó. Obama là người vn được biết đến vi các đc tính đim tĩnh, nhn ni, và cân nhc. Có khi quá cân nhc. Cũng vì mê b phim tp này, vào mùa sáu ca b phim, Obama cũng nóng lòng như mi người khác, yêu cu có th xem trước hay không. Các đạo din ca b phim tp này hãnh din và thích thú khi được biết Obama cũng mê b phim tp này, và hi rng nếu tng tư lnh Hoa Kỳ yêu cu được xem các tp phim này trước thì quý v s làm gì ? Cho đến cui năm 2016 lúc còn ti chc, Obama có lẽ là người duy nht được HBO cho phép xem trước mùa sáu trước khi trình chiếu cho công chúng khp nơi.

Tại sao b phim tp này có sc thu hút hàng triu người trên khp thế gii, bất k văn hóa ngôn ng hay đa v xã hi ? Mi người s có câu tr li riêng cho mình. Riêng tôi, b phim này nói lên được rt nhiu v tác đng ca bn cht và môi trường nuôi dưỡng ca con người, trong đó s tranh đu liên tc gia đp xu, thin ác, chính tà, cũng như s cám d ca quyn lc, tinh thn ci thin trong mi chúng ta, và s phc t