Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Thay lời Hoàng Sa muốn nói. Thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trong trận hải chiến ngày 19/01/1974.

tho

Biển gọi

 

Nghe trong tiếng gió thì thầm

Như ai than khóc giữa dòng biển khơi

Sài Gòn, Hà Nội, Huế ơi !

Đừng quên máu thịt muôn đời Hoàng Sa.

Vọng về đất tổ quê cha.

Nghe trong sương lạnh tiếng gà Thọ xương *

Trống đồng Kinh Bắc vấn vương **

Hoa tràm đất Mũi ướp hương gió nồm ***

Quê hương một thoáng mộng hồn

Tỉnh ra hiu quạnh những cồn cát xa

Trường sơn rực ánh dương tà

Biển Đông vẫy gọi Hồng Hà Cửu Long

Dù cho gió bão mưa giông

Hiên ngang trời nước vẫn mong tương phùng

Dù cho sông cạn núi cùng

Mong về với mẹ muôn trùng Việt Nam.

Trần Minh Quốc

Chú thích

* Miền Trung, Việt Nam 

** kinh thành, miền bắc Việt Nam

*** Cà Mau, miền nam Việt Nam.

Published in Văn hóa