Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mardi, 13 février 2018 10:46

Nhật ký người xem tuồng

Lời nói đầu

Tuyên_tâp_BUI_Quang_Vơm_14.5x21.pdf

 

NHẬT KÝ NGƯỜI XEM TUỒNG là tuyển tập những bài viết của tác giả bắt đầu từ thời gian đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội đảng lần thứ XI, dự định diễn ra từ ngày 12/01/2011 đến ngày 19/01/2011 tại Hà Nội.

bqv2

Nhật ký người xem tuồng - Bùi Quang Vơm, Paris, 09/2017

Các bài viết ghi lại các quan sát các sự kiện diễn ra trên sân khấu chính trị Việt Nam và thế giới, có tính chất gần một cuốn ghi chép cá nhân hơn là những bình luận chính trị, vì vậy nó được đặt tên là Nhật Ký. Việc quan sát các diễn biến của chính trường luôn rất khó và thường bị phụ thuộc vào mức độ chuẩn xác của nguồn và lượng thông tin có được cùng với góc nhìn và nhận thức của người viết tại thời điểm diễn ra sự kiện, nên khó tránh được thiếu sót, nhưng trung thành với tính chất của một cuốn nhật ký, các bài viết trong tuyển tập được giữ nguyên tính nguyên thủy của nó, mặc dù có những điểm có thể không còn phù hợp.

Vì là cuốn nhật ký, nên chủ yếu nó phản ánh trạng thái tình cảm của người viết đối với từng sự kiện, nhưng đồng thời cũng thể hiện một cách thành thực nhận thức chính trị của người viết tại từng thời điểm và phát triển dần theo từng giai đoạn. Các bình luận không mang tính chất nghiên cứu hay nhận định, mà chỉ đơn thuần là ý kiến, cảm nhận chủ quan.

Tuy vậy, người viết có một mong muốn được đóng góp phần ý kiến của mình vào kho tàng nhận thức chung của số đông quần chúng người dân Viêt trong một giai đoạn rất có ý nghĩa của lịch sử dân tộc, hướng tới một xã hội dân chủ và nhân bản thật sự, như một sự hòa nhập vào cộng đồng thế giới, hòa mình vào dòng chảy chung của nhân loại tiến bộ. Cũng chính là ước mơ của tác giả.

Viết tại Chelles, Paris

Bùi Quang Vơm

Nhật ký người xem tuồng - Bùi Quang Vơm, Paris, 09/2017

Published in Tư liệu
jeudi, 14 septembre 2017 14:34

Nhật ký người xem tuồng

Vài lời

Tôi vốn không hề có ý định tập hợp các bài viết lẻ tẻ thành một cuốn tuyển tập, cho đến một hôm, anh Nguyễn Văn Huy, chủ nhiệm báo Thông Luận, tiếng nói của Tập Hợp Dân Chủ Đa nguyên, gợi ý (tôi không còn nhớ nguyên văn) : "Anh Vơm nên gom các bài viết lại thành một cuốn sách, vừa là một kỷ niệm, vừa có cái gì để lại cho con cháu".

Rồi sau đó, khi gặp cả Hiệp Hòa và Uyên Vũ tại Los Angeles, cả hai đều hỏi : "Anh viết nhiều, vậy có định gom lại thành sách không ?".

Tôi vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng ý tưởng cứ từ từ chín dần. Và cuối cùng nó thành hình dưới dạng một tuyển tập gồm gần chín chục bài viết.

bqv2

Tuyển tập bắt đầu bằng một bức thư ngỏ gửi Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội đảng lần thứ XI đang chuẩn bị khai mạc vào tháng 1/2011. Bài viết này được chị Mạc Việt Hồng, chủ bút tờ báo mạng "Đàn Chim Việt", đặt tên là "Kiến nghị của một công dân", và tạm dừng ở bài viết "Trận chiến tay ba" nói đến thế chia ba của đảng cộng sản Việt Nam dưới nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng bí thư.

Dù chỉ là ghi chép cá nhân, cuốn sách ít nhiều phản ánh một giai đoạn vận động của thực tế xã hội Việt Nam, trong đó, về một phía có sự biến đổi chuyển hóa tới tan rã, dù không muốn của Đảng cộng sản Việt Nam, như một quy luật không thể cưỡng lại, về phía khác là sự lớn mạnh, sự trưởng thành từng bước nhận thức chính trị của đông đảo quần chúng về một chế độ Dân chủ Pháp quyền đích thực cho xã hội Việt Nam.

Tuyển tập gom các bài viết theo trình tự thời gian dưới dạng Nhật ký, nó vận động theo sự tiến triển trong nhận thức của tác giả, vì vậy, nó không thể là một sách hoàn hảo, cả về tư tưởng, lẫn kỹ thuật. Tuy nhiên, tác giả tin ở lòng bao dung, độ lượng của người đọc vì một ước muốn giản dị của người viết là được góp chút sức lực có hạn của mình cho sự nghiệp chung, vì một nền dân chủ thực sự cho dân tộc.

Kính thư,

Bùi Quang Vơm

14/09/2017

Tìm đọc :

Nhật ký người xem tuồng

Published in Diễn đàn