Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

02/01/2022

Lý luận, giải diễn

Lê Hữu Khóa

Công lý & công tâm

Khi một bạo quyền tạo bất công để trùm phủ lên nhân kiếp dân tộc của nó, thì lịch sử công lý của dân tộc này sẽ được viết những dòng đầu tiên bằng công tâm của các tù nhân lương tâm ! (*)

Lê Hữu Khóa

(*) Cuối năm 2021, trong mùa án oan do bạo quyền áp đặt lên nhân kiếp của các tù nhân lương tâm.

lyluan1

lyluan2

lyluan3

lyluan4

lyluan5

lyluan6

lyluan7

lyluan8

lyluan9

lyluan10

Lê Hữu Khóa

(02/01/2022)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lý luận, giải diễn
Read 651 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)